Helden voor vakantiewerk in de talentpool van het Leger des Heils