Zoekfilters

Postcode + straal

U heeft gezocht op:

56 vacatures gevonden

MBO Stagiair Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener 50|50 Workcenter Zutphen

Aanvang stage:                 September 2019
Uren:                                    Minimaal 16 uur
stageduur:                          6-12 maanden
Adres:                                  Gelderhorst 24  7207 BH Zutphen

Het 50|50 Workcenter helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen in de samenleving.
Deelnemers die zorg ontvangen van het Leger des Heils werken er door middel van re-integratietrajecten aan hun toekomst. Het 50|50 Workcenter biedt ook werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen van het Leger des Heils. Voor arbeidsintegratie zoekt het 50|50 Workcenter voortdurend de samenwerking met externe organisaties. Hiermee wordt het perspectief op een (betaalde) baan vergroot.
Werkmeesters en job-coaches worden ingezet om de deelnemers bij hun leer- en werkroute te begeleiden. De 50|50 ondernemingen van het Leger des Heils zijn erkende leer-werkbedrijven.
 

MBO Stagiair Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener 50|50 Workcenter Enschede

50|50 Workcenter Enschede zoekt een enthousiaste mbo-stagiair met hart voor onze doelgroep.
 
Bij het 50|50 Workcenter Enschede werken deelnemers van Leger des Heils Overijssel aan hun toekomst, door middel van re-integratie en arbeidstrajecten. 50|50 zoekt hierbij de samenwerking met externe partijen om mensen met een afstand tot de samenleving en arbeidsmarkt perspectief te bieden op zinvolle dagbesteding en trajecten gericht op scholing, participatie en een (betaalde) baan. Daarnaast biedt het 50|50 Workcenter ook werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen via het Leger des Heils. De verschillende afdelingen van het Workcenter bieden veel diverse producten en diensten aan. Er is een wassalon, houtwerkplaats, klussenteam, productieruimte, kledingwinkel, groenonderhoudteam, muziekruimte en een creatieve ruimte.
 
Aanvang stage:                 September 2019
Uren:                                    Minimaal 16  uur
Duur:                                    10-12 maanden (halfjaarstage niet mogelijk)
Adres:                                  Zenderenbrink 4,7544 DZ Enschede
 

HBO stagiair SPH/MWD/Social Work Domus Zwolle

Domus Zwolle zoekt een enthousiaste hbo-stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat en met een groot hart voor onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen.

Uren:                                    Minimaal 24  uur
Duur:                                    jaarstage (halfjaarstage niet mogelijk)
Aanvang stage:                 September 2019
Adres:                                  Burg. Van Walsumlaan 1, 8017 CC Zwolle
 
Domus biedt 24-uursopvang voor volwassen mannen en vrouwen die op straat leven, veelvuldig
in aanraking komen met justitie, verslaafd zijn aan alcohol of drugs en al een lange geschiedenis hebben in de verslavingszorg of GGZ. Bij Domus bieden we deze mensen een plek om aan de stress van het straatleven te ontkomen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen doelen op om aan te werken. Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.
 

HBO stagiair SPH/MWD/Social Work Domus Wehl

Domus Wehl zoekt een enthousiaste hbo-stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat en een groot hart heeft voor onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen.

Uren:                                    Minimaal 24  uur, jaarstage
Aanvang stage:                 September 2019
Adres:                                  Keppelseweg 29, 7031 AR Wehl
 
Domus Wehl biedt 24-uursopvang voor volwassen mannen en vrouwen die op straat leven, veelvuldig in aanraking komen met justitie, verslaafd zijn aan alcohol of drugs en al een lange geschiedenis hebben in de verslavingszorg of GGZ. Bij Domus bieden we deze mensen een plek om aan de stress van het straatleven te ontkomen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen doelen op om aan te werken.
 

HBO stagiair Social Work Huis en Haard Eefde

Ben jij een enthousiaste, gedreven Social Work stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat?
Huis en Haard Eefde zoekt een stagiair die affiniteit heeft met onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.
 
Aanvang stage: September 2019
Uren: minimaal 24  uur
Duur: 6-12 maanden (voorkeur jaarstage)
Adres: Almenseweg 6, 7211 ME Eefde
 
Bij de locatie Huis en Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De deelnemer wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de deelnemer gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de deelnemer zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.
 

HBO stagiair Social Work, SPH, MWD Huis en Haard Leliestraat

Ben jij een enthousiaste, gedreven Social Work stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat?
Huis en Haard Leliestraat zoekt een stagiair die affiniteit heeft met onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.
 
Aanvang stage: september 2019
Uren: minimaal 24  uur
Duur: 6-12 maanden (voorkeur voor jaarstage)
Adres: Leliestraat 2, 7514 XM Enschede
 
Bij de locatie Huis en Haard Leliestraat wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De cliënt wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de cliënt gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de cliënt zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.
 

HBO Stagiair SPH/MWD/Social Work Huis en Haard Zwolle

Aanvang stage                  September 2019
Uren:                                  Minimaal 24  uur
Stageperiode:                   Jaarstage (halfjaarstage niet mogelijk)
Adres:                                Drostestraat 2, 8011 MT Zwolle
 
Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de deelnemers een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis. De hulp van Huis en Haard sluit aan bij wat de deelnemer nodig heeft. Er is aandacht voor psychiatrische problematiek, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. Als het nodig is hebben we contact met collega-instellingen of instanties. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken. De deelnemer wordt gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de deelnemer zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft. Dit doen we onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.
 

Mbo stagiair Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Huis en Haard Leliestraat

Ben jij een enthousiaste, betrokken Maatschappelijke Zorg stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat?
Huis en Haard Leliestraat zoekt een stagiair die affiniteit heeft met onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.
 
Aanvang stage: september 2019
Uren: minimaal 24  uur
Duur: 6-12 maanden (voorkeur voor jaarstage)
Adres: Leliestraat 2, 7514 XM Enschede
 
Bij de locatie Huis en Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De deelnemer wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de cliënt gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de cliënt zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft. Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.