Regeren is vooruitzien. Als manager of beleidsmedewerker heb je visie en stuur je onze organisatie of jouw afdeling in de juiste richting. Met jouw analytisch vermogen, signaleer je ontwikkelingen en weet je hoe het Leger des Heils daarop moet inspelen.

Je vindt het leuk om je te verdiepen in een beleidsonderwerp en bent voortdurend op zoek naar creatieve oplossingen en nieuwe innovaties. Je zet deze om in concrete acties die voor het Leger des Heils een duidelijke meerwaarde opleveren. Zodat andere medewerkers er mee aan de slag kunnen, en jij door kunt met je volgende verbetering.

Je bent een expert in jouw vakgebied, bijvoorbeeld als manager of beleidsmedewerker. Je hebt visie, kunt die duidelijk verwoorden in gesprek en op papier en bent tegelijk heel praktisch. Met je kennis adviseer en inspireer je, en je neemt initiatief in overleggen met andere afdelingen van het Leger des Heils. Dankzij jou blijven we groeien en professionaliseren en is het Leger des Heils toekomstbestendig. Zodat we er meer en beter kunnen zijn voor mensen zonder helper.

Kijk jij vooruit en bedenk je slim beleid dat werkt? Til dan onze organisatie naar een hoger niveau.