Financials opgelet! Ben jij goed met cijfers, gestructureerd, analytisch? Houd het Leger des Heils op koers met je financiële inzicht. Jouw werk helpt kwetsbare mensen om weer perspectief in hun leven te krijgen. Dat is onze vorm van winst.

De financiële exploitatie vormt het kader voor dagelijkse en beleidsmatige beslissingen. Hoe beter we dat organiseren, hoe meer we kunnen besteden aan onze missie: het helpen van mensen zonder helper. Dat beheer is een continu proces waar jij een belangrijke rol in speelt.

We werken met mensen

Je werkt dagelijks met financiële en administratieve programma’s en kent Excel als je eigen broekzak. Je bent nauwkeurig in de uitvoering, en kunt cijfers en relaties met elkaar verbinden. Je kent het zorgproduct, onze hulpverlening. We werken met mensen. Maar je begrijpt ook de vertaling daarvan naar budgetten.

Je geeft cijfers betekenis

Je analyseert financiële vraagstukken en ondersteunt managers om de financiële stand van zaken te begrijpen. Je toetst of projecten financieel haalbaar zijn en denkt kritisch mee met managers van de zorgafdelingen. Je geeft cijfers betekenis en maakt overzichtelijke rapportages. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden en draag je met jouw cijfers bij aan het leven van onze deelnemers – de kwetsbare mensen in onze samenleving.