De regering werkt hard aan het terugdringen van recidive. Leger des Heils Reclassering speelt daarin een sleutelrol. Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen. Door advies, toezicht en begeleiding en waar nodig, gedragsinterventie, nazorg en ondersteuning bij resocialisatie. De maatschappelijke praktijk confronteert ons dagelijks met het feit dat deze inspanningen, hoewel beslist effectief, niet altijd toereikend zijn. Recidive daalt, maar niet snel genoeg. Veiligheid blijft een maatschappelijke uitdaging. Intussen stijgt de druk op kosten en capaciteit. Van de justitie keten wordt uiterste efficiëntie verlangd.

Verfrissend efficiënt, verrassend ruimhartig

Bij Reclassering Leger des Heils erkennen wij die noodzaak. En we geven er gevolg aan. We kennen onze cijfers. We richten onze processen optimaal in. We maken efficiencyslagen en borgen die in de organisatie. We tonen ondernemerschap. We doen meer met minder. Steeds met één doel voor ogen: om ook in het huidige krappe tijdsgewricht de ruimhartigheid te kunnen beoefenen die wij in onze genen meedragen. Berekenend, maar ook bevlogen. Zodat we niet alleen effectief uitvoering geven aan de opdracht die wij binnen de keten hebben, maar ook aan de missie waarmee wij hier op aarde zijn. Er zijn voor de ander – juist die ander die al z’n kansen verspeeld heeft – en hem of haar behoeden voor terugval en een nieuw perspectief geven op een zinvol bestaan.

Onze taak

Onze taak is om cliënten tijdens detentie voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij. En cliënten (na vrijlating) onder toezicht te houden en nazorg en begeleiding te bieden.

Samenwerking

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie organisaties: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

De drie organisaties verschillen van elkaar wat betreft geschiedenis, visie, omvang, structuur en manier van werken. Maar in de praktijk werken ze nauw met elkaar samen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over Leger des Heils Reclassering? Kijk dan op: https://www.legerdesheils.nl/ljr.