Ben jij pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper of jeugdbeschermer? Bij het Leger des Heils bieden we de jeugd een toekomst en jij kunt daarbij helpen. Zodat kinderen veilig opgroeien en later als evenwichtige volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Bij het Leger des Heils helpen we minderjarigen met ontwikkelingsproblemen en/of een verstandelijke beperking bouwen aan hun toekomst. Thuiswonende kinderen kunnen terecht in een dagvoorziening. Als het nodig is, wonen kinderen tijdelijk in een jeugdhuis, gezinshuis of projectgezin. Voor anderen is er ambulante begeleiding door gezinscoaches of opvang voor tienermoeders en hun kind(eren). Met jouw begeleiding draag je bij aan een positieve gedragsverandering, het inhalen van ontwikkelingsachterstanden en het verwerken van sociaal-emotionele problemen.

Jeugdzorg vanuit christelijke waarden

Als Leger des Heils bieden we niet alleen jeugdhulpverlening maar hebben we ook een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. Met de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering helpen we kinderen en gezinnen in een problematische opvoedingssituatie vanuit een justitieel kader. Onze medewerkers herken je aan hun vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, (straat)ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven.

Bekijk hier onze vacatures in de jeugdzorg en solliciteer direct!