Zoekfilters

Postcode + straal

U heeft gezocht op:

67 vacatures gevonden

Woonbegeleider MBO Domus + Batelaar

Als woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor een positief pedagogisch leefklimaat op de unit.Je begeleid de deelnemers bij het invullen en volgen van hun dagprogramma en je zorgt voor een prettige leefomgeving. In afstemming met je directe collega’s, overige interne disciplines en externe partijen begeleid je de deelnemer in het verwezenlijken van zijn doelen.  

Kookvrijwilligers gezocht

TaakbeschrijvingTwee kookvrijwilligers noteren de wensen van de gasten of bieden een samengesteld menu aan. De gasten kunnen dan zelf aangeven wat ze lekker vinden of graag nog eens willen eten. Hierna worden menu's samengesteld en wordt er een boodschappenlijstje gemaakt. De boodschappen worden gehaald, waarna de voorbereidingen voor de maaltijdbereiding beginnen. Rond 17.00 uur gaan dan de pannen op het…

Werkbegeleider 50/50 (zomerperiode)

Je ondersteunt en assisteert de werkbegeleiders in de werkzaamheden gedurende de zomerperiode.Samen met de werkbegeleider maak je afspraken met de kandidaat over de doelen die hij bij 50|50 wil bereiken. Deze afspraken stem je af met de persoonlijk begeleider en leg je vast in een plan.Je begeleidt de kandidaat bij het realiseren van deze doelen. Dat doe je trajectmatig en…

MBO Stagiair Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener 50|50 Workcenter Zutphen

Aanvang stage:                 September 2019
Uren:                                    Minimaal 16 uur
stageduur:                          6-12 maanden
Adres:                                  Gelderhorst 24  7207 BH Zutphen

Het 50|50 Workcenter helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen in de samenleving.
Deelnemers die zorg ontvangen van het Leger des Heils werken er door middel van re-integratietrajecten aan hun toekomst. Het 50|50 Workcenter biedt ook werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen van het Leger des Heils. Voor arbeidsintegratie zoekt het 50|50 Workcenter voortdurend de samenwerking met externe organisaties. Hiermee wordt het perspectief op een (betaalde) baan vergroot.
Werkmeesters en job-coaches worden ingezet om de deelnemers bij hun leer- en werkroute te begeleiden. De 50|50 ondernemingen van het Leger des Heils zijn erkende leer-werkbedrijven.
 

HBO stagiair SPH/MWD/Social Work Domus Wehl

Domus Wehl zoekt een enthousiaste hbo-stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat en een groot hart heeft voor onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen.

Uren:                                    Minimaal 24  uur, jaarstage
Aanvang stage:                 September 2019
Adres:                                  Keppelseweg 29, 7031 AR Wehl
 
Domus Wehl biedt 24-uursopvang voor volwassen mannen en vrouwen die op straat leven, veelvuldig in aanraking komen met justitie, verslaafd zijn aan alcohol of drugs en al een lange geschiedenis hebben in de verslavingszorg of GGZ. Bij Domus bieden we deze mensen een plek om aan de stress van het straatleven te ontkomen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen doelen op om aan te werken.
 

HBO stagiair Social Work Huis en Haard Eefde

Ben jij een enthousiaste, gedreven Social Work stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat?
Huis en Haard Eefde zoekt een stagiair die affiniteit heeft met onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.
 
Aanvang stage: September 2019
Uren: minimaal 24  uur
Duur: 6-12 maanden (voorkeur jaarstage)
Adres: Almenseweg 6, 7211 ME Eefde
 
Bij de locatie Huis en Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De deelnemer wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de deelnemer gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de deelnemer zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.
 

MBO stagiair Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Huis en haard Eefde

Huis en Haard Eefde heeft een stageplaats voor een enthousiaste mbo-stagiair met een groot hart voor onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.
 
Aanvang stage:                September 2019                             
Uren:                                    minimaal 24  uur
Duur:                                    6-12 maanden (voorkeur voor jaarstage)
Adres:                                  Almenseweg 6a, 7211 ME Eefde
 

MBO Stagiair Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Domus Wehl

Voor onze afdeling Domus Wehl zijn we op zoek naar een enthousiaste mbo-stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat en met een groot hart voor onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen.
 
Aanvang stage:                 September 2019
Uren:                                    Minimaal 24  uur
Duur:                                    Jaarstage
Adres:                                  Keppelseweg 29, 7031 AR Wehl
 
Domus biedt 24-uursopvang voor volwassen mannen en vrouwen die op straat leven, veelvuldig
in aanraking komen met justitie, verslaafd zijn aan alcohol of drugs en al een lange geschiedenis hebben in de verslavingszorg of GGZ. Bij Domus bieden we deze mensen een plek om aan de stress van het straatleven te ontkomen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen doelen op om aan te werken.
 

Stagiair HBO Communicatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair Communicatie die een veelzijdige en uitdagende stageplek wil in een actieve maatschappelijke organisatie.
 
Aanvang stage:                 September 2019
Duur:                                   6 - 12 maanden
Uren:                                   16 - 32 uur, ma-do
Adres:                                  Eiffelstraat 1-117, 8013 RT Zwolle
 

Teamleider Jongeren

Je voert regie over de behandeling van 12 tot 18 jarigen met gedragsproblemen, die wonen in een speciaal getraind opvoedgezin. Je hebt zelf een actieve en uitvoerende rol. Zoek je een grote uitdaging? Hou je van verbindingen leggen? Zie je in ingewikkeld puber gedrag een uitdaging en altijd iets positiefs? Dan zoeken we jou als Programmasupervisor TFCO (Teamleider Jongeren).