Zij Instromer Jeugdbescherming Zuid-Holland

Voor ons team in Zuid-Holland zijn we op zoek naar nieuwe collega Jeugdbeschermers!
Wil jij deze uitdaging aangaan, maar beschik je niet helemaal over de juiste achtergrond qua opleiding en werkervaring? Solliciteer dan nu naar de vacature van Zij Instromer voor de functie van Jeugdbeschermer!
 

Zij Instroom Traject

 • Dit traject is voor nieuwe medewerkers die niet zomaar een SKJ registratie kunnen behalen, omdat zij niet de juiste of een te lang geleden gevolgde vooropleiding hebben en/of geen uitstroomprofiel jeugd hebben gevolgd en/of geen ervaring hebben in het werken met jeugd.
 • Wij bieden de mogelijkheid middels een 15 maanden durend EVC traject je SKJ registratie te behalen. EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Na het succesvol doorlopen hiervan, kan SKJ registratie worden aangevraagd. Het EVC wordt begeleid door HaKa. Een organisatie met de nodige ervaring in EVC-trajecten binnen de jeugd. Meer info over SKJ kun je vinden op de site: https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/
 • Je bent niet SKJ geregistreerd en werkt onder supervisie van een collega. In dit kader mentor genoemd.
 • Je volgt het reguliere opleidingstraject van de methodische en juridische functiescholing + 1 extra dag voor de zij-instromers. Deze dag is ontwikkeld door Van Montfoort.
 • Je dient versnelt de opleiding beroepscode en tuchtrecht te volgen.
 • Daarnaast maak je extra opdrachten die aansluiten op de werkpraktijk. Deze opdrachten zijn er voor bedoeld om een portfolio op te bouwen waarmee je jouw competenties na een periode van zo'n 11 a 12 maanden kunt aantonen.
 • Mogelijk is er nog extra scholing nodig. Dit is per situatie en persoon verschillend. In overleg met de afdeling opleidingen, HaKa en Van Montfoort bekijken we wat in jouw situatie nodig is en binnen de mogelijkheden past.

De Jeugdbeschermer

Als Jeugdbeschermer/Gezinsvoogd/Regiehouder/Casemanager (verschillende namen voor dezelfde functie) kom jij in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen. Vaak is eerder al geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.
Concreet de werkzaamheden op een rij als je na het zij-instroomtraject zelfstandig de functie kunt uitvoeren:

 • Het voeren van intake- en kennismakingsgesprekken met cliënten;
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies;
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Het hiertoe verrichten van onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van het gezin;  
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen;
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten;
 • Het beheren van een wachtlijst;
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem;
 • Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden;
 • Het coördineren van interne doorstroom van cliënten;
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars;
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing.

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een vechtscheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Je bent enorm betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdbeschermer heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin je overlegt over moeilijke cases en je gezamenlijk lastige beslissingen neemt. Verder vragen we van je:

 • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in het sociale domein;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op HBO niveau, bij voorkeur in het sociale domein;
 • Affiniteit en kennis van Jeugdzorg;
 • Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart;
 • Integriteit en betrouwbaarheid;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen;
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht kunnen werken;
 • Klant -en servicegerichte werkhouding;
 • Flexibele en taakgerichte werkhouding;
 • Helicopterview en procesgericht kunnen werken;
 • Pro-actief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering hulpverleningsbeleid op werkeenheid niveau;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Ruime ervaring met computersystemen;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving;
 • In het bezit bent van een rijbewijs en auto;
 • Je herkent je in de christelijke kernwaarden en de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en onderschrijft deze. Je hebt  een positief christelijke levensovertuiging hebt.

 • Je wordt ingeschaald in CAO Jeugdzorg schaal 8 (minimaal € 2400,- en maximaal  € 3568, - bruto bij een werkweek van 36 uur);
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn;
 • Een mooi pakket aan voorwaarden met onder andere loopbaanbudget;
 • Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijk ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen bij onder meer de Leger des Heils Academie;
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk;
 • Vakmanschap, bij ons leer je alle kneepjes van het vak;
 • Kunnen werken vanuit je ideaal / identiteit;
 • Werken met de meest bijzondere doelgroepen;
 • Aanstelling is voor 32-36 uur per week.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie: https://www.legerdesheils.nl/ljr

 

Solliciteer uiterlijk 23 februari 2020 online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief en geef duidelijk aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vormgeeft! 

Gesprekken, assessment en een dag mee lopen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam in de weken 9 en 10.

Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruud de Groot (Recruiter) 088-0901000

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.