Woonbegeleider voor locatie het Kreekpad

Houd je van verschillende uitdagingen op het gebied van zorg, begeleiding en behandeling aan mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking? Solliciteer dan via onderstaande button.
 

Als woonbegeleider vervul je een belangrijke rol in de hulpverlening aan de deelnemers. Als woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor de het opstellen en de uitvoering van het behandelplan van de deelnemer. Naast het bieden van directe zorg en behandeling zijn er taken op HBO niveau die worden verdeeld over de woonbegeleiders. Denk hierbij aan het geven van trainingen, behandeling en praktisch ondersteunende taken.
 
Samen met collega’s van verschillende disciplines zorg je voor zo optimaal mogelijke woonomstandigheden en een zo passend mogelijk zorg- en behandelaanbod.

 • Je beschikt over een relevante HBO diploma Social Work;
 • Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep;
 • Je hebt uitstekende sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je kunt goed observeren en rapporteren;
 • Je kunt omgaan met de beperking van de deelnemer, ook als hier onaangepast gedrag uit voortvloeit;
 • Je bent in staat om deelnemers te motiveren en te stimuleren in hun ontwikkeling;
 • Je beschikt over een probleemoplossend vermogen;
 • Je bent een enthousiast persoon met hart voor de zaak;
 • Je bent methodisch onderbouwd en in staat dit te integreren in je handelen en communicatie.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed. Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (tussen de €2.544,- en de €3.624,-  bij een 36-urige werkweek). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.
 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.
Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

RIBW het Kreekpad
RIBW het Kreekpad is een beschermde woonvorm voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Het Kreekpad biedt zorg, begeleiding en behandeling. Binnen het Kreekpad wonen 29 deelnemers. Daarnaast hebben we een ambulant team, die aan ongeveer 15 deelnemers die op zichzelf wonen, intensieve zorg, begeleiding en behandeling aan huis bieden.

Het Kreekpad biedt deelnemergerichte zorg en behandeling die aansluit bij de wensen en het vermogen van de deelnemer. Het Kreekpad staat in IJsselmonde en heeft verschillende kleine woonunits met een gezamenlijke huiskamer en keuken waar gegeten en gekookt kan worden. Hierdoor wordt een huiselijke sfeer gecreëerd en kan de deelnemer de vaardigheden leren die hij/zij nodig heeft om bijvoorbeeld door te groeien naar zelfstandig wonen.

De methodiek die op het Kreekpad wordt gehanteerd is de herstel methodiek. De methodiek gaat uit van zes krachtprincipes namelijk:

 • Mensen kunnen herstellen
 • Focus ligt op individuele mogelijkheden/krachten
 • Gemeenschap is een oase van hulpbronnen
 • Deelnemer is regisseur
 • Relatie deelnemer en hulpverlener
 • Primaire setting voor werk is de gemeenschap

Solliciteer voor 1 juli a.s. online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief en geef duidelijk aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 

Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Johanna van den Andel, op telefoonnummer 06 15 49 53 50