Woonbegeleider locatie The Village voor 28-32 uur per week

Als woonbegeleider bied je ondersteuning aan cliënten van 23 jaar en ouder die in een uitzichtloze situatie verkeren en zelf aangeven geholpen te willen worden bij het oplossen van hun problemen. Begeleiding vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Er worden leerdoelen en leerpunten vastgelegd in een hulpverleningsplan. Naast praktische hulpverlening op het gebied van het verkrijgen van een inkomen of dagbesteding en ordenen van schulden worden er ook woonvaardigheden, sociale vaardigheden en opvoedkundige vaardigheden aangeleerd.
Doel is om de cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding, en enkele jaren ervaring in het werken met Multi Problem gezinnen;
 • Ervaring in of affiniteit met hulpverlening in de Maatschappelijke Opvang of daaraan verwante sector;
 • Kennis van en/of ervaring met LVB, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en algemeen voorkomende problematiek bij kinderen;
 • Sociale vaardigheden en een pro actieve houding voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van deelnemers en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
 • Goede relationele-, communicatieve- en schriftelijke vaardigheden;
 • Zelfstandig, stressbestendig, relativerend, inventief , tactvol, enthousiast, flexibeldaadkrachtig en vasthoudend zijn eigenschappen die nodig zijn om in een dynamische werkomgeving te werken;
 • Vanzelfsprekend heb je ervaring en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Je bent voldoende creatief en stressbestendig om eventuele crisissen het hoofd te bieden;
 • Je hebt een prettige manier van communiceren en je weet de juiste toon te zetten in je gesprekken met je cliënten;
 • Getraind en werkend vanuit de principes van Herstel gericht /competentie gericht begeleiden en /Veerkracht is een pre
 • De werktijden zijn wisselend.

 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.

Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (tussen de €2.544,- en de €3.624,- bruto per maand). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.
Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.
Afdelingsinformatie
The Village richt zich op vrouwen die (met hun kinderen) op straat terecht zijn gekomen, of ongewenst zwanger zijn. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken. En we gaan op zoek naar scholing en/of werk en woonruimte, waar ze zelfstandig of begeleid kan wonen met haar kinderen.
 
Bij The Village wonen aanstaande moeders, vrouwen alleen en vrouwen met kinderen samen in een woonvoorziening. Er is 24 uur per dag begeleiding. De vrouwen krijgen (met hun kinderen) een eigen kamer en als het nodig is benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. The Village helpt bij de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en het aanvragen van een uitkering. En met de moeders gaan we op zoek naar een baan of opleiding, kinderopvang of een school voor de kinderen.
 
The Village sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Vrouwen leren hun problemen de baas te worden en te blijven. We onderhouden contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij schulden, verslaving of psychiatrie. Met als doel dat de vrouwen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Ook werken we eraan dat minderjarige kinderen bij hun moeder kunnen (blijven) wonen. We stimuleren moeders om naar school te gaan. En waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de cliënt bij de hulpverlening.
 
 

Solliciteer dan voor 22 februari a.s. op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
 
- Je cv
- Je motivatie voor dit werk
 
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Dorine van Esch, 010-2229888