Woonbegeleider in Hilversum (28 uur)

Voor onze woonvoorziening in het bosrijke gebied van Hilversum, zijn wij op zoek naar een enthousiaste woonbegeleider die onze pittige bewoners wil ondersteunen in hun weg naar zelfstandigheid.

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners en voor een prettig pedagogisch klimaat op de woonvoorziening. Je bent bekend met het opstellen van zorgplannen. Je bent creatief om bewoners zo passend als mogelijk te begeleiden naar meer regie en zelfstandigheid. Daarbij houdt jij je hoofd koel bij crisissen en heb je de-escalerende vaardigheden. Je werkt hierbij vanuit de herstelgerichte visie van het Leger des Heils.

Je bent een teamplayer, integer en pro actief. Daarbij kunt het traject van een bewoner goed overzien en kun je vanuit visie overleggen met je collega’s, ketenpartners of andere disciplines. Je blijft zoeken naar mogelijkheden voor herstel, daar waar anderen het hebben opgegeven. Werken bij de Opaal betekent dat je onregelmatige diensten werkt.  
 

•    Je beschikt ten minste over een relevante MBO- en het liefst een HBO-opleiding in de richting van sociaal werk.
•    Je beschikt over een brede kennis van de doelgroepen, mensen met een lichte verstandelijke beperking, psychische problematiek of een verslaving;
•    Kennis van herstelgericht werken is een pré;
•    Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
•    Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk over te dragen;
•    Je bent flexibel inzetbaar en bereid weekenddiensten en, incidenteel, nachtdiensten te werken;
•    Je beschikt over een christelijke levensovertuiging en je kunt de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg ondertekenen.
 

Primaire arbeidsvoorwaarden:
•    Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk schaal 6 (minimaal € 2.291,- en maximaal € 3.279,- bij een 36-urige werkweek)

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
•    Opname pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM).
•    Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO Social Work. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.
 
De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van één jaar, met de intentie het dienstverband te continueren.

Leger des Heils Midden-Nederland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Wij zetten ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Waar anderen opgeven zien wij kansen. Wij bieden zorg voor mensen die kampen met complexe problemen op psychiatrisch- en/of psychosociaal vlak of in aanmerking zijn gekomen met justitie.

Onze visie op de zorg:
•    Altijd kansen
•    Altijd verbonden
•    Altijd vanuit kracht
•    Altijd aanwezig
•    Altijd een oplossing

Vanuit deze kernwaarden willen we onze cliënten ondersteunen in hun weg naar herstel van het gewone leven.

De Opaal is een woonvorm voor 18 volwassen waarbij veelal sprake is van complexe problematiek. Er zijn hulpvragen op sociaal emotioneel gebied, justitieel gebied, of er is sprake van problemen op psychiatrische vlak. Ook kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking, veelal in combinatie met andere problemen zoals de eerder benoemde. We werken vanuit de herstelgerichte visie aan een zo redzaam als mogelijke toekomst voor onze bewoners. De wensen en de mogelijkheden van de bewoners zijn hierin leidend. De Opaal is gesitueerd in een prachtige bosrijke omgeving. Cliënten hebben daarmee de kans om in een rustige natuurlijke omgeving te werken aan hun toekomst.

Lijkt dit je wat?
Solliciteer dan uiterlijk 12 augustus! Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met:
Mieke Murkes (manager), bereikbaar op tel.nr.: (06) 25761803.

Procedure
•    Conform het Werving en Selectiebeleid van st. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature;
•    Solliciteer eenvoudig via de knop ‘Solliciteer online’
•    Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.
•    Het kunnen onderschrijven van onze geloofsovertuiging

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.