Woonbegeleider HBO voor locatie Het Kompas – 24 uur per week

Als woonbegeleider bied je ondersteuning aan deelnemers van 18 jaar en ouder die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is om de deelnemer zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

Je bent samen met drie collega’s verantwoordelijk voor de totale caseload van de locatie, primair zal je met de deelnemers van de Nachtopvang belast worden.

Een inspirerende collega die de verantwoordelijkheid heeft over de trajecten van de deelnemers. In het bijzonder die van de Nachtopvang. Samen met de deelnemers schrijf je het zorgplan en voer je het traject uit.
Je:

 • kunt snel schakelen met diverse ketenpartners en bent een geziene gesprekspartner ;
 • werkt vanuit het deelnemersperspectief;
 • motiveert en stimuleert de deelnemers;
 • hebt een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen;
 • kunt goed overweg met computers en vindt dat het invoeren van gegevens en administratiebij het zorgproces horen;
 • je kunt met de deelnemer samen zorgplannen opstellen vanuit de herstelgerichte gedachte;
 • voert het hele traject uit;
 • als collega neem je ook verantwoordelijkheid voor het geheel van het team;
 • hebt geen negen-tot-vijf mentaliteit;
 • je hebt een goede balans tussen eindeloos geduld en doorpakken;
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting MWD of SPH met kennis van psychiatrie, verslaving en LVB problematiek.en minimaal 3 jaar werkervaring

 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.

Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (tussen de € 2.544,- en de € 3.624,- bruto per maand). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.

Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

Afdelingsinformatie – Het Kompas
De mooie locatie Het Kompas in Gouda biedt o.a. nachtopvang en trajecten voor individuen en gezinnen. Ook huisvest Het Kompas de Jongerenopvang.
 
Maatschappelijke opvang Het Kompas biedt aan 3 doelgroepen zorg;
18 plekken nachtopvang
6 plekken herstart (24 uurs zorg voor doorstroom nachtopvang)
12 plekken herstart gezinnen (plm 4 dakloze gezinnen met kinderen)
 
Naast deze drie doelgroepen is ook de jongerenopvang  in het pand gehuisvest. Deze groep valt onder een samenwerkingsverband en niet onder de woonbegeleiding van het Kompasteam.
 

Solliciteer dan voor 25 januari a.s. op deze vacature.

Gesprekken zullen op woensdag 30 januari a.s. plaatsvinden.

Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Ascon de Vries, Teammanager a.i., op telefoonnummer 06- 1107 6417