Woonbegeleider Fasehuis ’t Gein

Tussenfase (+) Fasehuis ‘t Gein
24-28 uur per week te Amsterdam 
Spreekt jongeren jou aan? En wil je jongeren ondersteunen?
 

De kern van je werk is het aanleren van vaardigheden in de dagelijkse routine van de jongeren. Je stimuleert hierdoor de ontwikkeling met als doel om gedragsverandering te bevorderen. De orthopedagoog stelt het behandelplan op, waarbij je als mentor samen concrete behandeldoelen uitwerkt tot leerdoelen en met praktische werkpunten op de groep aan de slag gaat (zowel in groepsverband als individueel). Je bewaakt en evalueert de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een goede werkrelatie met de jongeren. Hierbij zijn dag -en vrije tijdsbesteding en het informeren/adviseren van het netwerk, belangrijke speerpunten. Je levert een actieve bijdrage aan het uitvoeren en bewaken van het gevoerde beleid (hiervoor neem je bijvoorbeeld deel aan afdelingoverstijgende werkgroepen).

  • Een afgeronde HBO opleiding MWD/SPH;
  • Bij voorkeur ervaring in de gehandicaptenzorg en/of jeugdzorg;
  • Affiniteit met het werken met jongeren met een licht verstandelijke en bijkomende (gedrags) problematiek;
  • Aanmelden voor inschrijving in het Register Jeugdzorg (SKJ);
  • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Goed in staat zijn om zowel individueel als groepsgericht te werken;
  • Goede sociale-, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
  • Hart voor jongeren; je ziet kansen en potentie en bent in staat deze aan te boren;
  • De bereidheid om volgens rooster onregelmatige diensten te draaien;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens CAO Gehandicaptenzorg ingeschaald in schaal 50. Deze loopt van minimaal  € 2.345,- tot maximaal  € 3.505,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit  en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget  Levensfase).
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.
 
Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.
 
Ons team
Het Cluster Jongeren bestaat uit de afdelingen: (Orthopedagogisch Centrum) OC Middelveld, Zij aan Zij, fasehuis ‘t Gein, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. Alle (zwerf) jongeren die binnen het cluster woonachtig zijn, hebben een licht verstandelijke beperking, bijkomende (psychiatrische) problematiek, kunnen verslaafd zijn en contacten hebben met justitie. Zij krijgen naast praktische begeleiding op individueel en groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een multi disciplinair team.
 
Fasehuis ’t Gein
Bij fasehuis ’t Gein worden (zwerf)jongeren ondersteund om te groeien in hun sociale redzaamheid op verschillende levensgebieden. Op een herstelgerichte wijze en met oog voor de dromen en doelen van de jongeren geven we gezamenlijk vorm aan een behandeltraject. Het fasehuis is opgedeeld in verschillende fases.
 
De vacature is gericht op een functie als woonbegeleider op de 2e en 3de fase van ’t Gein, ook wel de Tussenfase en Tussenfase + genoemd. Hier wonen 11 jongeren die de 1ste fase van ’t Gein (24 uurs begeleiding) al hebben doorlopen en in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een stap verder zijn.

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw  curriculum vitae graag tegemoet via onze site  http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ vóór 27 februari 2019. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie
Leontine van der Veldt, Teamleider Fasehuis 't Gein en Jongeren Ambulant
Cluster Jongeren
Telefoonnummer: 06-22489382
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld   
 
Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl