Vrijwilligersfunctie: Tuinman/-vrouw bij Kamers met Kansen te Gorinchem

Wat ga je doen?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om de tuinen behorend bij ons project te onderhouden,  eventueel in samenwerking met de jongeren en hen iets bij te leren over de groenvoorziening en tuinonderhoud.
 

Wat vragen wij van jou?

 • De tijdstippen waarop je aanwezig bent zijn in overleg
 • Je bent stabiel, zelfstandig, geduldig en vriendelijk
 • Je vindt het leuk om contact te hebben met onze deelnemers
 • Je bent bereid een VOG aan te vragen op kosten van het Leger des Heils
 • Je hebt respect voor andere normen en waarden
 • Je hebt respect voor de doelstelling van het Leger des Heils

We verwachten dat je respect hebt voor de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

 

Wat kunnen wij je bieden?

 • Meedraaien in een team van leuke collega's
 • Actief meedraaien in een professionele organisatie voor zorg & welzijn
 • Een vrijwilligerstaak waarin ruimte is om je eigen creativiteit in te brengen
 • Een WA verzekering tijdens de uren vrijwillige inzet.
 • Reiskostenvergoeding

Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst. Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW.
Hiermee kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.
Gratis trainingen.

 

Wie zijn wij?

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan,  aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning  en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.
Cluster Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening.
Kamers met Kansen Gorinchem is een woonproject voor jongeren uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die een veilig thuis nodig hebben. Het is een woonvorm waar jongeren op maat worden ondersteund in wonen, werken, leren, netwerkontwikkeling, vrije tijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. In een positieve woonomgeving en met individuele coaching vanuit het Leger des Heils wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.
 
De locatie ligt in de wijk Gorinchem-Oost. Het adres is Willem Kloosstraat 57. Het pand bestaat uit een middengedeelte waar beneden het kantoor is en boven de woning van de beheerder. Aan beide zijden van het gebouw zijn twee vergelijkbare woningen van ieder zeven kamers voor jongeren. Op de benedenverdieping van beide woningen bevindt zich een ruime woonkeuken. Kamers met Kansen Gorinchem heeft dus gelegenheid om 14 jongeren een kamer te bieden.
 
De woningen zijn voorzien van een ruime achtertuin en een gedeelde voortuin. Deze worden eenmaal per jaar door een hoveniersbedrijf onderhouden, maar het is wenselijk dat hier vaker onderhoud voor plaatsvindt.