Vrijwilligersfunctie: leidinggegevende voor naailessen in buurtsteunpunt

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.
 

Wat ga je doen?
We zoeken iemand die bereid is om in de periode van oktober t/m april-  samen met onze vaste vrijwilligster – naailessen te geven aan een gemengde doelgroep van mensen. Soms zijn er wat taalproblemen of is er sprake van een verstandelijke/psychische beperking.  We zoeken iemand die flexibel, geduldig, betrouwbaar is en stevig in haar schoenen staat. Tevens zou het bijhouden van de boekhouding tot haar taken behoren. Vanuit het Leger des Heils wordt van u verwacht wel de christelijke identiteit te kunnen onderschrijven. (Gezien de achtergrond problematiek en samenstelling van de doelgroep, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw)
Graag bij een eerste gesprek ook graag een  recente CV (curriculum vitae ) mee nemen.
 

Wat vragen wij van jou?
Je bent handig met naald en draad en met de naaimachine.
Je hebt affiniteit met de doelgroep.
Je hebt geduld, flexibiliteit en staat stevig in de schoenen.
Je bent betrouwbaar.
Aanwezigheid: iedere donderdag van 9.00-12.30 uur (in de maanden oktober t/m april)
De vrijwilliger respecteert de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat de vrijwilliger in doen en laten en in taalgebruik rekening houdt met de christelijke identiteit van het Leger des Heils.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.
 

Wat kunnen wij je bieden?
Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW.
Hiermee kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.
Gratis trainingen.
Proeftijd van 6 weken.
Reiskostenvergoeding.
 

Wie zijn wij?
Het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V). Onze cliënten hebben complexe zorgvragen door een combinatie van  lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen al dan niet in combinatie met verslavings- en/of gedragsproblemen en zij leiden soms (nog) een zwervend bestaan. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.
Bij Bosshardt:
Bij ‘Bij Bosshardt’ kunnen buurtbewoners terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en leuke activiteiten. Wat ‘Bij Bosshardt’ uniek maakt, is dat de buurtbewoners zelf aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben en de ruimte krijgen om de activiteiten zelf te organiseren. Ook de tweedehands kledingwinkel – gerund door enthousiaste vrijwilligers uit de buurt – maakt deel uit van het buurtsteunpunt.

Wil je meer weten of in aanmerking komen?
Solliciteer dan online.
Wij coördineren daarna een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Of neem contact op met vrijwilligerscoordinatorzwn@legerdesheils.nl