Vrijwilligersfunctie: Algemene ondersteuning bij postuitgifte dagopvang te Dordrecht

Algemene ondersteuning en sorteren en uitgifte van post aan dak- en thuisloze bezoekers die hier hun postadres bij de dagopvang hebben.

De vrijwilliger die wij zoeken is beschikbaar op donderdag of vrijdag voor enkele uren tussen 10.00 - 14.00 uur.
Wekelijks komt er veel post binnen voor de bezoekers van onze dagopvang, belangrijke post van diverse instanties. Deze post moet goed gesorteerd worden zodat de post netjes klaarligt voor verstrekking aan de geadresseerden. 
Naast het sorteren van de post kan het zijn dat je de post ook uitgeeft, de deur voor iemand moet openen of de telefoon aanneemt en doorverbind naar de begeleiders. Verder ben je beschikbaar voor een praatje met de bezoekers van de dagopvang.
 

- je voelt je niet snel persoonlijk aangesproken
- je bent boven de 21 jaar 
- je bent nauwkeurig en verantwoordelijk
- je hebt affiniteit met de doelgroep
- je bent betrouwbaar
- je kunt goed communiceren in het Nederlands
We verwachten dat je respect hebt voor de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.
 

Een leuke, altijd in beweging zijnde organisatie, waar je van harte welkom bent.
Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd. Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van Spui 93.
Hiermee kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.
Gratis trainingen.
Reiskostenvergoeding.
 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Hier en Nu/Van de Straat Dordrecht:
Hier en Nu/Van de Straat bestaat uit twee voorzieningen, namelijk een dag- en een nachtvoorziening. Hier kunnen dak- en thuisloze cliënten terecht voor koffie, thee, een maaltijd, een slaapplaats, maatschappelijke hulp of gewoon voor een praatje. Ook is er een douchevoorziening. De afdeling ondersteunt ook functies zoals uitgifte van post van dit postadres, huisartsenspreekuur, ambulante verslavingszorg, etc. De inzet is erop gericht mensen zo snel mogelijk toe te leiden tot een traject van herstel van het gewone leven.
 

Bij interesse: solliciteer online.
Voor vragen mail naar: vrijwilligerscoordinatorzwn@legerdesheils.nl