Vrijwilliger vroeg-signaleren, begeleiding en nazorg

Voor het Leger des Heils in Treebeek-Brunssum zoeken wij een vrijwilliger in de functie van:
 
Vrijwilliger vroeg-signaleren, begeleiding en nazorg
 

De functie van vrijwilliger vroeg-signalering, begeleiding en nazorg bij het Leger des Heils in Treebeek-Brunssum richt zich vooral op het signaleren van problemen bij hulpvragers, de problematiek zelf oplossen of doorverwijzen en eventueel nazorg / begeleiding bij terugval.
 
Enkele hoofdtaken zijn:

 • het signaleren van problematiek bij hulpvragers
 • het begeleiden en ondersteunen van de hulpvrager
 • eventueel nazorg of begeleiding bij terugval

De vrijwilliger kan:

 • makkelijk contact leggen en stapt makkelijk op mensen af
 • luisteren, een vertrouwensband creëren en oordeelt niet
 • problemen herkennen en weet waar het beste hulp gezocht kan worden
 • de hulpvrager motiveren om problemen aan te pakken
 • duidelijkheid verschaffen waar nodig

 
De vrijwilliger heeft:

 • doorzettingsvermogen en eigen initiatief
 • een open mind, zonder vooroordelen
 • respect voor de doelstellingen van het Leger des Heils

Het Leger des Heils biedt:

 • waardering, gezelligheid en begeleiding;
 • een passende vrijwilligersonkostenvergoeding;
 • een vrijwilligersovereenkomst;
 • WA verzekering voor de uren van vrijwillige inzet

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl
 

Contact persoon/informatie:
Kom eens langs op woensdag of donderdagochtend aan de Horizonstraat 77 in Treebeek-Brunssum en vraag naar Sjaak den Hollander. Bellen kan ook op 06-46530118.