Vrijwilliger voor medische afspraken Noorderburgh Amsterdam

Ben jij een sociaal iemand en heb jij interesse in de medische wereld? Dan zijn we op zoek naar jou!

Jij gaat aan de slag als vrijwillige ondersteuning op de afdeling Noorderburgh en bent daarmee een hulp en steun voor onze bewoners in begeleiding naar afspraken of bij afspraken op de afdeling. Je bent meer dan een chauffeur of ‘rolstoelduwer’ want je hebt interesse in de inhoud van een (medische) afspraak en kunt hierin de bewoner helpen te verwoorden waar hij/zij last van heeft bij bijvoorbeeld een huisarts of in het ziekenhuis. Ben jij iemand die deze mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan kan? Ben je flexibel en zou je oproepbaar beschikbaar willen zijn? Wij hebben een auto op onze locatie ter beschikking.

  • Je bent sociaal, geduldig, stabiel en zelfstandig;
  • Je hebt een rijbewijs ( en een eigen auto eventueel);
  • Je bent flexibel inzetbaar ( tijden in overleg);
  • We vragen een verklaring omtrent gedrag ( VOG) de kosten hiervan worden vergoed;
  • Je respecteert de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

  • Waardering, gezelligheid en begeleiding;
  • Prima werksfeer;
  • Een vrijwilligers- / reiskostenvergoeding;
  • WA verzekering;
  • Onderdeel zijn van een gemeenschap die zich inzet voor de kwetsbare naaste.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl
 
Ons team:
Noorderburgh Meerzorg is een kleinschalige 24-uurs woonvoorziening die een gestructureerd leefklimaat biedt aan  chronisch drugs- en alcohol verslaafde dak- en thuislozen waarin veiligheid, geborgenheid en zorg centraal staan. De Noorderburgh valt binnen het Cluster Zorg Maatschappelijke Opvang Amsterdam en biedt woonruimte aan cliënten vanaf 35 jaar, die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen en verzorging, verpleging en begeleiding ontvangen. Bij Noorderburgh staat de combinatie begeleiden, zorg en wonen centraal om zo een thuis te zijn voor haar bewoners. De zorg bestaat uit ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging in het kader van de AWBZ. De voorziening vormt een woonvorm voor chronische gebruikers die vanwege langdurig drugs- of alcoholgebruik, ouderdoms- en lichamelijke gebreken niet meer in staat zijn door te stromen naar zelfstandig wonen, maar waarbij de doorstroom gericht is op begeleid wonen en/of zorg in een verpleeg-of verzorgingshuis. Naast het aanbieden van een woonomgeving, waarin wordt voorzien in de eerste levensbehoeften, wordt er samen met de bewoner gewerkt aan diverse doelen, afgestemd op verschillende leefgebieden.
De Meerzorgafdeling is erop gericht een zo veilig mogelijke woonplek te creëren en samen met de bewoner te kijken naar zijn/haar mogelijkheden en wensen. Verder hechten wij veel belang aan het creëren en in stand houden van een goede sfeer en wij vragen iedereen hier aan bij te dragen. Het team van Meerzorg bestaat uit trajecthouders, een teamleider en zorgcoördinator, een praktijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, groepsleiders (verpleegkundigen, verzorgenden en spw-ers) en een huishoudelijk medewerker.

We zien jouw sollicitatie met motivatie en c.v. graag tegemoet via onze site  www.werkenbijhetlegerdesheils.nl voor 31 oktober 2019
 
Contactpersoon en informatie:
Dhr. R. Verhoogt                 teamleider Noorderburgh
T 06- 57936648
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!   
 
Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl