Vrijwilliger tuinonderhoud

Voor BW de Bovenstraat zijn we op zoek naar een vrijwilliger met groene vingers! Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om de tuin op te knappen en weer in bloei te zetten. We hopen dat je als vrijwilliger de bewoners bij kan betrekken bij de verschillende werkzaamheden zodat zij in de toekomst samen met jou de tuin kunnen onderhouden. 
 

Je hebt: affiniteit met de doelgroep, groene vingers en kennis van planten.
Je bent: bereikbaar en communicatief vaardig. Er moeten goede afspraken kunnen worden gemaakt.
Je kan: verder kijken dan de eerste blik, bent makkelijk in contact, kan leiding geven en anderen iets leren over het werken in de tuin.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervan worden vergoed.
 

-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. persoonlijke gesprekken en thema bijeenkomsten
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding
 
 

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

Locatie de Bovenstraat is onderdeel van de woongroepen waar voormalig dak- en thuislozen of mensen die dreigen dakloos te raken (mensen vanaf 23 jaar) elkaar helpen om samen zelfstandig te kunnen wonen. De woongroep is een plek waar mensen tijdelijk (maximaal 2 jaar) kunnen wonen en waar mensen uit de wijk op terug kunnen vallen bij problemen. De woongroep wordt ondersteunt door professionele hulpverlening. De ondersteuning bestaat uit groepsgerichte en individuele begeleiding met als doel de bewoners meer zelfredzaam te maken en te helpen weer meer in de samenleving te participeren. In de begeleiding staan de (eigen kracht van de) deelnemer en diens hulpbronnen en een zinvolle dagbesteding o.a. vrijetijdsbesteding en/of arbeidsre-integratie centraal bij het werken aan herstel.
 

 

Lijkt dit je wat?

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator via vrijwilligers.mcr@legerdesheils.nl of 010 2229888.