Vrijwilliger Tuinman of -vrouw Om en Bij

Voor de locatie Huis en Haard, Om en Bij 1 te Den Haag wordt een enthousiaste vrijwillige tuinman/vrouw gezocht.


 

Het werk dat het Leger des Heils doet, kan niet zonder helpende vrijwillige handen.
Wij verwelkomen dan ook gemotiveerde en betrokken mensen die ons mee willen helpen en/of  aandacht kunnen geven aan onze bewoners.
 
Voor de locatie Huis en Haard, Om en Bij 1 te Den Haag wordt een vrijwillige tuinman/vrouw gezocht. Deze locatie is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm hebben de bewoners een eigen kamer en is er 24 uur van de dag begeleiding aanwezig.
 
De tuinman- of vrouw die wij zoeken wordt gevraagd de bewoners te ondersteunen in het bijhouden van de tuin. Het gaat onder andere om het zaaien, schoffelen, ontwerpen, snoeien en bewateren van de (moes)tuin.

 

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep
 • Je kunt motiveren en enthousiasmeren
 • Je bent sociaalvaardig
 • Je hebt “groene vingers” en inzicht in het indelen van de tuin
 • Je hebt kennis van zaaien en oogsten
 • Je respecteert de christelijke geloofsovertuiging van het Leger des Heils

  Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist. De kosten hiervan worden vergoed.

 

Wat bieden wij jou?

 • Waardering, gezelligheid en begeleiding
 • Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd
 • Je ontvang een vrijwilligersvergoeding of reiskostenvergoeding
 • Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van PEP. Hiermee kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea.

 

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen en/of ambulante hulpverlening (www.legerdesheilsdenhaag.nl)

Vrijwilliger als brug naar de samenleving
Voor het herstel van het gewone leven heeft het Leger des Heils de maatschappij nodig. Voor het Leger des Heils zijn vrijwilligers mensen die voor de deelnemers een brug vormen van de marge naar het hart van de maatschappij. Vrijwilligers hebben hun eigen mogelijkheden en talenten om die brug te slaan. Daarom zoekt het Leger des Heils bewust gemotiveerde en betrokken mensen die ons mee willen helpen en/of  aandacht kunnen geven aan onze deelnemers om zo het herstel van het gewone leven mogelijk te maken.
 

Bij belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met:
Pieter-Willem Camphen, telefoonnummer 070-7621010 of per mail: pieterwillem.camphen@legerdesheils.nl 

Bij belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen kun je contact opnemen met vrijwilligerscoördinator:
Veralyna Broomans, telefoonnummer: 06-15423273 of per mail: v.broomans@legerdesheils.nl