Vrijwilliger (sportieve) activiteiten

We zoeken een vrijwilliger die ons kan ondersteunen om mensen te helpen in het Bergse Huys (gezinsopvang)
Hier denken wij aan; vervoer naar afspraken, ondersteunen met boodschappen doen en het huishouden.
Of het organiseren van activiteiten, sporten of wandelen. Wij zoeken iemand die flexibel is en zich op verschillende onderdelen kan inzetten.

 

 Affiniteit met de doelgroep, de kernwaarden: ‘er zijn’ voor mensen zonder helper geloven in de totale mens
Je kunt goed luisteren en bent communicatief vaardig.
Je kan goed reflecteren, makkelijk in contact.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervan worden vergoed.

Wij bieden
-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. persoonlijke gesprekken en thema bijeenkomsten
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

Locatie informatie
’t Bergse Huys is een onderdeel van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam (MCR). In deze locatie vangen wij (alleenstaande) ouders met kinderen en alleenstaande vrouwen op, die om wat voor reden dan ook zelf geen onderdak meer hebben

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Mireille via emailadres: mireille.van.vliet@legerdesheils.nl