Vrijwilliger Soepbus Eindhoven

Ben jij de  Soepbusvrijwilliger die wij zoeken?

Twee avonden in de week rijdt  de Soepbus  in Eindhoven en omgeving om koffie, soep en brood uit te delen aan zorgmijdende mensen. Het blijkt een goede manier om in contact te komen met mensen die een zeer teruggetrokken bestaan leiden. Ook geeft het hen de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten bij de bus. Op deze manier voeden we mensen die onvoldoende te eten hebben (verborgen armoede). Het werk wordt gecoördineerd door een medewerker van het Leger des Heils. Om dit werk zo goed als mogelijk uit te voeren willen we ons vrijwilligersteam graag weer versterken. Ben jij de  Soepbusvrijwilliger die wij zoeken?
Het is de bedoeling dat je 1 avond in de twee weken gaat rijden met De Soepbus. De activiteit duurt van 17.30 tot 20.30 uur.

 

• Betrokkenheid bij mensen met verborgen armoede en in een sociaal isolement leven
• Stevig in zijn schoenen staan
• Goed je woordje kunt doen zonder autoritair te zijn
• Helder en duidelijk kan zijn en toch vriendelijk kunt blijven
• Flexibel kunt omgaan met bijzonder gedrag van bezoekers van De Soepbus
• Affiniteit hebt met onze doelgroep
• Het interessant vindt je horizon te verbreden
• Beschikt over een rijbewijs
• Een teamplayer
• Een christelijke levensovertuiging heeft
 

  • Er zijn geen arbeidsvoorwaarden van toepassing.
  • Tijdens de uren dat je als vrijwilliger actief bent ben je via ons WA verzekerd.
  • Je ontvangt een onkostenvergoeding

Wij bieden je een inwerkperiode aan waarin je mee op pad gaat met een medewerker om je taken in de praktijk te oefenen. Je ontvangt coaching en we organiseren intervisie. Ook geven we je informatie over bijzonder gedrag dat je tegen kunt komen bij de bezoekers van De Soepbus. Daardoor kun je zelf beter plaatsen wat er gebeurt en hoe je hier het beste op kunt reageren. Aan het eind van elke rit is er een terugkoppelmoment.
 

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie:
Leger des Heils in Eindhoven is een onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Limburg Brabant dat passend hulpaanbod beschikbaar wil hebben voor mensen zonder helper. Ze stemt haar hulp af op de persoonlijke situatie van de cliënt en op het zoveel mogelijk behouden van diens zelfstandigheid. Leger des Heils biedt hulp in de thuissituatie, maar ook tijdelijke (indien nodig langdurige) opvang is mogelijk. Als in de eerste levensbehoeften voorzien is, richt de begeleiding zich op de problemen die de cliënt ervaart en op het ontwikkelen van vaardigheden om deze op te lossen. Steeds worden activiteiten en trainingen aangeboden en wordt de cliënt nadrukkelijk ondersteund in het verkrijgen van een zinvolle daginvulling.
 

Voor meer informatie kun je terecht bij;
Wies Weekers
06- 30662915