Vrijwilliger schilderactiviteit

Binnen het Kreekpad zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger met schildertalent. Iedere week is er een schilderactiviteit voor bewoners waarbij hun talenten worden ontdekt en verder ontwikkeld. Bovenal is het een gezellige activiteit waarbij gewoon contact centraal staat in je vrijwillige inzet.
 
 

Je hebt: affiniteit met de doelgroep, de kernwaarden: ‘er zijn’ voor mensen zonder helper geloven in de totale mens, ervaring met schilderen.
Je bent: geduldig, creatief en communicatief vaardig.
Je kan: Schilderen, makkelijk in contact maken en zelfstandig een activiteit voorbereiden en leiden.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervan worden vergoed.
 

-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. persoonlijke gesprekken en thema bijeenkomsten
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding
 

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

 RIBW het Kreekpad is een beschermde woonvorm voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Het Kreekpad biedt zorg, begeleiding en behandeling. Binnen het Kreekpad wonen 29 deelnemers.
Het Kreekpad biedt cliëntgerichte zorg en behandeling die aansluit bij de wensen en het vermogen van de deelnemer. Het Kreekpad staat in IJsselmonde en heeft verschillende kleine woonunits met een gezamenlijke huiskamer en keuken waar gegeten en gekookt kan worden. Hierdoor wordt een huiselijke sfeer gecreëerd en kan de deelnemer de vaardigheden leren die hij/zij nodig heeft om bijvoorbeeld door te groeien naar zelfstandig wonen.

 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen via vrijwilligers.mcr@legerdesheils.nl of 010 2229888.