Vrijwilliger ondersteuning tuin en dier

Wij zijn op zoek naar iemand die onze deelnemers kan helpen met het project huisje, boompje beestje. Bij onze locatie hebben wij een tuin en dieren. Deze worden in principe onderhouden door deelnemers, met ondersteuning van vrijwilligers. Houdt jij van tuinieren en van dieren verzorgen? En vindt je het leuk mensen hierbij te helpen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Je hebt: Groene vingers, kennis van zorg voor dieren,
affiniteit met de doelgroep, de kernwaarden: ‘er zijn’ voor mensen zonder helper
geloven in de totale mens
Je kunt goed luisteren en bent communicatief vaardig.
Je kan goed reflecteren, makkelijk in contact.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervan worden vergoed.

-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. persoonlijke gesprekken en thema bijeenkomsten
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

Locatie informatie
’t Bergse Huys is een onderdeel van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam (MCR). Het MCR is een onderdeel van het Leger des Heils. In deze locatie vangen wij (alleenstaande) ouders met kinderen en alleenstaande vrouwen op, die om wat voor reden dan ook zelf geen onderdak meer hebben.

 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Mireille via emailadres: mireille.van.vliet@legerdesheils.nl