Vrijwilliger ondersteuning deelnemers

Voor BW Nesselande zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om deelnemers te ondersteunen bij externe afspraken. Geregeld hebben deelnemers afspraken bij de gemeente, ziekenhuis e.d. waarbij het de persoonlijke begeleiders niet altijd lukt om mee te gaan. De dagen en tijden zullen volgens afspraak met jou worden gemaakt. We verwachten daarom goede bereikbaarheid, dat mag zowel via telefoon of per mail. Maar het is belangrijk dat we jou kunnen bereiken. Ook verwachten wij flexibiliteit, omdat afspraken niet vast staan en nog wel eens kunnen wijzigen.
 
Verder zou het gewenst zijn wanneer je (zo nu en dan) aanwezig bent tijdens bewonersvergaderingen, zodat de deelnemers je leren kennen en je vertrouwd voor hen wordt en dat je daarnaast ook weet wat er speelt. De bewonersvergadering zijn één keer per vier weken.

Je hebt: affiniteit met de doelgroep, de kernwaarden: ‘er zijn’ voor mensen zonder helper en geloven in de totale mens, elk met hun eigen gedachten, gewoonten en problemen.
Je bent: bereikbaar en communicatief vaardig. Er moeten goede afspraken kunnen worden gemaakt.
Je kan: verder kijken dan de eerste blik, reflecteren en bent makkelijk in contact.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervan worden vergoed.

-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. persoonlijke gesprekken en thema bijeenkomsten
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

Locatie informatie
BW Nesselande is een zogenoemd doorstroompension waarbij deelnemers maximaal twee jaar wonen. Binnen twee jaar verhuizen de deelnemers naar een eigen woning en in die tussentijd werken zij aan zelfredzaamheid. Er wonen op BW Nesselande zowel mannen als vrouwen.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Jorien Hamoen – van Os vrijwilligers.mcr@legerdesheils-mcr.nl of 010 2229888.