Vrijwilliger meidenclub

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om mee te helpen met de meidenclub in de buurt. Iedere woensdagmiddag komt de club samen voor leuke, leerzame en vooral gezellige activiteiten.
Ben jij creatief, sociaal en heb je hart voor jongeren? Dan zoeken wij jou!
 

Je hebt: affiniteit met de doelgroep, de kernwaarden: ‘er zijn’ voor de meiden, geloven in de totale mens.
Je bent: creatief, sociaal en communicatief vaardig.
Je kan: organiseren, reflecteren, makkelijk in contact.
 

-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. clubmiddagen.
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding
 

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

Begeleid wonen Aida is een woonvoorziening waar voormalig dak- en thuislozen (of mensen die dreigen dakloos te raken), in de leeftijd van 18-25 jaar, elkaar helpen om samen zelfstandig te kunnen wonen.
BW Aida is een plek waar zij maximaal 2 jaar kunnen wonen en waar mensen uit de wijk op terug kunnen vallen bij problemen. BW Aida wordt ondersteund door professionele hulpverlening. De ondersteuning bestaat uit groepsgerichte en individuele begeleiding met als doel de bewoners meer zelfredzaam te maken en te helpen weer meer in de samenleving te participeren. In de begeleiding staan de (eigen kracht van de) deelnemer en diens hulpbronnen en een zinvolle dagbesteding o.a. vrijetijdsbesteding en/of arbeidsre-integratie centraal bij het werken aan herstel.

 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met
Hanna Mourik via tel nr 0880655786 of emailadres
h.mourik@legerdesheils-mcr.nl