Vrijwilliger: Maatje voor bewoners Om en Bij

Lever jij ook graag een betekenisvolle bijdrage aan het welzijn van een ander? Wij zijn op zoek naar een maatje voor onze bewoners.

 

Het werk dat het Leger des Heils doet, kan niet zonder helpende vrijwillige handen.
Wij verwelkomen dan ook gemotiveerde en betrokken mensen die ons mee willen helpen en/of  aandacht kunnen geven aan onze bewoners.
 
Als maatje biedt je geen hulpverlening, maar je biedt ondersteuning aan bij het herstel van het gewone leven. Dit doe je door persoonlijk betrokken te zijn op een manier die het beste bij onze deelnemer en jou past. Dit kan zijn in de vorm van een kopje koffie doen, een praatje maken, wandelen, samen sporten, een uitje of een creatieve activiteit zoals een instrument bespelen, schilderen of schrijven.
 

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep
 • Je kunt motiveren en hebt een positieve inbreng
 • Je bent sociaal en enthousiast
 • Je spreekt de Nederlandse taal
 • Je wilt investeren in het opbouwen van contact en respecteerd de wensen van de deelnemer
 • Je respecteert de christelijke geloofsovertuiging van het Leger des Heils

  Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist. De kosten hiervan worden vergoed.

 

Wat bieden wij jou?

 • Waardering, gezelligheid en begeleiding
 • Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding of reiskostenvergoeding
 • Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van PEP. Hiermee kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea.

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen en/of ambulante hulpverlening (www.legerdesheilsdenhaag.nl)

Vrijwilliger als brug naar de samenleving
Voor het herstel van het gewone leven heeft het Leger des Heils de maatschappij nodig. Voor het Leger des Heils zijn vrijwilligers mensen die voor de deelnemers een brug vormen van de marge naar het hart van de maatschappij. Vrijwilligers hebben hun eigen mogelijkheden en talenten om die brug te slaan. Daarom zoekt het Leger des Heils bewust gemotiveerde en betrokken mensen die ons mee willen helpen en/of  aandacht kunnen geven aan onze deelnemers om zo het herstel van het gewone leven mogelijk te maken.

Huis en Haard
Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis. 
 

Bij belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met:
Pieter-Willem Camphen, telefoonnummer 070-7621010 of per mail: pieterwillem.camphen@legerdesheils.nl

Bij belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen, kun je contact opnemen met: vrijwilligerscoördinator Veralyna Broomans, telefoonnummer 06-15423273 of per mail: v.broomans@legerdesheils.nl