Vrijwilliger: Kookvrijwilliger Om en Bij

Voor de locatie Huis en Haard zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die minimaal 1x in de maand op zondag wil koken voor onze bewoners.


 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die minimaal 1x in de maand op zondag wil koken voor onze bewoners.

Binnen onze locatie is er een goed toegeruste keuken met professionele apparatuur. Op deze afdeling proberen we zo vaak mogelijk een verse maaltijd op tafel te zetten. Er wordt naar gestreefd dat er iedere zondag voor de groep bewoners (ca. 25 mensen) gekookt. We zoeken nog een kookvrijwilliger die met voorkeur 1 keer per week, maar minimaal 1 dag in de maand kan komen koken.

 

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep
 • Je hebt ervaring met koken voor grote groepen (ong. 25 personen)
 • Volgens de HACCP normen kunnen werken
 • Je respecteert de christelijke geloofsovertuiging van het Leger des Heils
 • Sociale en empathische houding is een pré
 • Samenwerken met andere kookvrijwilligers
 • Je kunt creatief omgaan met het budget en het bedenken van een menu dat hierbinnen past

            Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist. De kosten hiervan worden vergoed.
 

Wat bieden wij jou?

 • Waardering, gezelligheid en begeleiding
 • Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
 • Je ontvang een vrijwilligersvergoeding of reiskostenvergoeding
 • Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van PEP. Hiermee kun je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea.

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen en/of ambulante hulpverlening (www.legerdesheilsdenhaag.nl)

Vrijwilliger als brug naar de samenleving
Voor het herstel van het gewone leven heeft het Leger des Heils de maatschappij nodig. Voor het Leger des Heils zijn vrijwilligers mensen die voor de deelnemers een brug vormen van de marge naar het hart van de maatschappij. Vrijwilligers hebben hun eigen mogelijkheden en talenten om die brug te slaan. Daarom zoekt het Leger des Heils bewust gemotiveerde en betrokken mensen die ons mee willen helpen en/of  aandacht kunnen geven aan onze deelnemers om zo het herstel van het gewone leven mogelijk te maken.

Afdeling Huis en Haard
Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis. 
 

 

Bij belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met:
Pieter-Willem Camphen, telefoonnummer 070-7621010 of per mail: pieterwillem.camphen@legerdesheils.nl

Bij belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen, kun je contact opnemen met: vrijwilligerscoördinator Veralyna Broomans,  telefoonnummer 06-15423273 of per mail: v.broomans@legerdesheils.nl