Vrijwilliger Kok bij 50|50 Food

Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 350 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven.
Waar anderen opgeven zien wij kansen.
Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.
 
Onze visie op de zorg:
Altijd kansen
Altijd verbonden
Altijd vanuit kracht
Altijd aanwezig
Altijd een oplossing

Vanuit deze kernwaarden willen we onze cliënten ondersteunen in hun weg naar herstel van het gewone leven.
 

Als kookvrijwilliger:

Doe je met 1 of 2 jongeren inkopen voor de maaltijd
Je bereidt de maaltijd samen met 1 of 2 jongeren,
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoonmaak van de keuken en werkomgeving,
Werkt volgens de HACCP en bent bekend met de HACCP richtlijnen
Je bent minimaal 1x per week voor 3 uur beschikbaar, op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag avond
 

  • Je bent maandag, dinsdag, woensdag of donderdag middag/avond voor minimaal 3 uur beschikbaar, van 16.00 tot 19.00 uur
  • Je hebt respect voor de doelstelling van het Leger des Heils, dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.

  • Meedraaien in een team van leuke collega's
  • Een vrijwilligerstaak waarin ruimte is om je eigen creativiteit in te brengen
  • Een WA verzekering tijdens de uren van vrijwillige inzet.
  • Reiskostenvergoeding
  • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen voor vrijwilligers in de zorg

50|50 Food is één van de 12 labels van 50|50. 50|50 is een landelijk organisatie die onderdeel is van het Leger des Heils en biedt aan diverse doelgroepen zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding. 50|50 maakt herstel van het gewone leven mogelijk door inspirerend werk te bieden en hierbij te begeleiden.

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met:
De heer Bob Kusters, tel.nr. 072-5766755
Het je vragen over de procedure? Neem dan contact op met:
Mevrouw J. Mekken, vrijwilligerscoördinator, bereikbaar op: 06-11171857