Vrijwilliger gesprekstafel in de Inloop (tijdelijk on hold vanwege Corona)

Voel jij je betrokken bij het levensverhaal en zingevingsvragen van onze deelnemers? Dan zoeken wij jou!

Elke dinsdagochtend van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij in de Inloop aan de Nieuwegracht 92 een Gesprekstafel. Iedereen die de Inloop bezoekt is welkom om hieraan deel te nemen. Het doel van deze Gesprekstafel is om ruimte te maken voor het levensverhaal en de ervaringen van bezoekers van de Inloop. Ze hebben vaak veel meegemaakt, maar er is meestal weinig ruimte om hierover te praten. Tijdens de Gesprekstafel is er een veilige ruimte, waarin naar elkaar geluisterd wordt, waarin er herkenning is en steun voor elkaar.
Als vrijwilliger bij de Gesprekstafel ondersteun je de gespreksleider. De Gesprekstafel wordt geleid door een professional, die veel ervaring heeft met het leiden van groepsgesprekken. Als vrijwilliger zorg je ervoor dat in de ruimte  alles klaarstaat, je nodigt bezoekers van de Inloop uit om mee te doen en je doet zelf actief mee in het gesprek. Hierbij let je erop dat er een goede, respectvolle sfeer is, dat er aandacht is voor iedereen. Na afloop praat je soms nog even na met één of meerdere deelnemers aan de Gesprekstafel. Je komt in deze vrijwilligersfunctie met veel mensen op een bijzondere, diepgaande manier in gesprek. De ruimte en veiligheid die je hiermee maakt voor het verhaal van bezoekers is heel waardevol!

  • Je bent enthousiast en hebt een groot hart voor dak- en thuislozen
  • Je bent niet-oordelend, open, geïnteresseerd en respectvol voor elk verhaal
  • Je bent beschikbaar op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur
  • Je hebt affiniteit met de christelijke identiteit van het Leger des Heils
  • Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen (het aanvragen ervan wordt geregeld en kosten worden vergoed)

  • Een leuke en leerzame vrijwilligersfunctie in een boeiende organisatie
  • Begeleiding door een woonbegeleider en geestelijk verzorger
  • Trainingsaanbod voor vrijwilligers
  • WA-verzekering voor de uren dat je actief bent
  • Reiskostenvergoeding

Herstart is de voordeur voor daklozen in Utrecht. Er is daarom een inloop en een opvang. Het Stadsteam Herstel helpt daklozen om passende zorg en opvang te vinden. De artsen en verpleegkundigen van Volksgezondheid bieden indien nodig medische zorg. Bij Herstart willen wij mensen een warm welkom geven. Dit door elkaar te leren kennen, een kopje koffie te drinken in de inloop en door de vele vrijwilligers die helpen. Dit doen wij samen met alle organisaties die werken bij Herstart. Het gaat hierbij om alle partijen die werken met daklozen in Utrecht. 

Neem contact op met Myriam Braakhuis, geestelijk verzorger: myriam.braakhuis@legerdesheils.nl