Vrijwilliger Avonturenclub Bij Bosshardt Nieuwegein

Hou je van buiten bezig zijn en leuke en leerzame activiteiten voor kinderen te bedenken, te organiseren en te begeleiden?
 

Voor een nieuw op te richten avonturenclub van Bij Bosshardt Nieuwegein zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om toffe en spannende activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar te bedenken, te organiseren en te begeleiden.
Bij de avonturenclub worden allerlei verschillende activiteiten en spellen voor kinderen georganiseerd. De activiteiten zullen na schooltijd of en in het weekend en zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Al spelenderwijs ontwikkelen kinderen allerlei vaardigheden en ontstaan er vriendschappen voor het leven. De achterliggende gedachte is om kinderen te leren zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te worden. Er wordt op een leuke en leerzame manier veel aandacht besteed aan normen en waarden.
De avonturenclub is onderdeel van de Scouting Vereniging van het Leger des Heils en is gestoeld op de christelijke identiteit. Daarom zal er ook aandacht worden besteed aan Bijbelverhalen en gebed.
 

Je vindt het leuk om activiteiten voor kinderen te bedenken en te begeleiden

 • Je bent geduldig en consequent
 • Je bent trouw in je afspraken
 • Je bent zelfstandig en stabiel
 • Je bent bereid om wekelijks minimaal één dagdeel te komen;
 • Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen
 • Je respecteert de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils, d.w.z. dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.
   

Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen

 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Waardering, gezelligheid en begeleiding
 • Trainingen
 • WA verzekering
 • Een vrijwilligersovereenkomst
 • Onderdeel zijn van een gemeenschap die zich inzet voor de kwetsbare naaste.
   

Bij Bosshardt
Bij Bosshardt is de 'huiskamer voor de buurt' van het Leger des Heils. In Nederland zijn er zo’n 40 huiskamers voor de buurt van het Leger des Heils. Buurtbewoners kunnen naar Bij Bosshardt voor een praatje, een kop koffie of thee en leuke activiteiten.
De naam ‘Bij Bosshardt’ is ontleend aan de in 2007 overleden ‘Majoor’ Bosshardt.  De majoor geloofde sterk in de bindende kracht van mensen in de buurt. Wat Bij Bosshardt uniek maakt, is dat buurtbewoners zelf aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben en de ruimte krijgen om de activiteiten zelf te organiseren.
 
Het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl
 

Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren Bij Bosshardt Nieuwegein:
Esther van Elteren (esther.van.elteren@legerdesheils.nl) of Marja van Barneveld (marja.van.barneveld@legerdesheisl.nl)
 
 Solliciteren kan via de online button op deze site