Vrijwilliger 5050 food pasta proces

Binnen de afdeling 50 50 food zijn we op zoek naar een vrijwilliger pasta proces. In de keuken wordt er volgens een vast recept cigara boregi gemaakt. Dit is een mediteraanse / noord Afrikaanse kaas snack die wij voor het restaurant Bazar produceren. Als vrijwilliger ben je zelf aan de slag met het maken van de vulling van de cigara boregi, in samenwerking met de deelnemers. Hierin controleer je het eindproduct en leer je nieuwe deelnemers de vaardigheden aan die ze nodig hebben om de cigara boregi te maken. Kennis van de haccp wetgeving is een voorwaarde en je bent als een vis in het water binnen een multi culti deelnemers groep.
 

Je bent: sociaal, nauwkeurig en communicatief vaardig.
Je kan: omgaan met een spuitzak en een keukenmachine, gemotiveerd om anderen te ondersteunen in hun leerproces, makkelijk in contact.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervan worden vergoed.
 

-Gezelligheid en waardering
-Werkervaring en ontplooiing
-Werken binnen een team
-De mogelijkheid tot eigen inbreng in je werk
-Begeleiding bij werkzaamheden d.m.v. persoonlijke gesprekken en thema bijeenkomsten
-Vrijwilligersovereenkomst en WA verzekerd.
-Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding

 

MCR maakt al decennia lang gebruik van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de activiteiten van MCR. Onze ervaring is dat vrijwilligers meer en meer onmisbaar zijn!
Begeleiders ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Vrijwilligers slaan de brug naar de maatschappij, waarbij het gewone contact centraal staat, met als doel het herstel van het gewone leven van de deelnemer.

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  Ons doel is het herstel van het gewone leven van de deelnemers, zodat zij zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunnen wonen en leven en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als vrijwilliger draag je  bij aan het herstel van het gewone leven door de brug te vormen naar de maatschappij.

50|50 Rotterdam is het leer-werkbedrijf van het Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o.. Wij maken herstel van het gewone leven mogelijk door het bieden van inspirerend werk, werkbegeleiding, opleidingen en arbeidsre-integratie. Het doel is duurzame terugkeer in het arbeidsproces. Dit doen wij o.a. vanuit  de keuken van 50|50 Food.
 
Het principe wat bij 50|50 food Rotterdam gehanteerd wordt is simpel; 'Naast het fornuis in plaats van aan het fornuis'. Dit betekent dat de nadruk van de werkzaamheden ligt  op instructie en opleiden van deelnemers en het begeleiden van de diverse werkprocessen in de keuken. De deelnemers voeren dagelijks in groepsverband of zelfstandig werkzaamheden binnen de keuken van 50|50 food onder begeleiding van een beroepskracht.  
De nadruk binnen 5050 food ligt op het aanleren aan vaardigheden en werkroutines aan deelnemers en het (praktijk)opleiden van deelnemers / studenten van de opleiding voedingsoperator niveau 1 en 2.

 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator via 010 2229888 of vrijwilligers.mcr@legerdesheils.nl.