Vrijwillig Logeergezin (Utrecht)

Maak een fijn verschil in het leven van een kind!
 

Voor onze jeugdigen van de afdeling Gezinshuizen en Gezinsgroepen van het Leger Des Heils Midden Nederland zijn wij op zoek naar gastgezinnen.
Als gastgezin verzorg je tijdens weekenden en/of vakanties de opvang van een jeugdige in je eigen gezinssituatie. De jeugdige woont in een van de gezinshuizen van Het Leger des Heils midden Nederland.  Zij wonen daar omdat hun biologische ouders door omstandigheden hen niet meer in eigen huis kunnen opvoeden.
De logeerweekenden zijn in overleg nader te bepalen, maar in de basis zal het gaan om 1 vast weekend per maand en een gedeelte van de (school-)vakanties.
 

- Je kunt een kind veiligheid, warmte en structuur aanbieden.
 - Je kunt communiceren op het juiste nivo met de bewoners van het gezinshuis, medewerkers en andere contacten van het Leger des Heils.
-We vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervan worden vergoed.

 

- Een leuke en leerzame vrijwilligerstaak in een boeiende organisatie
- Waardering, gezelligheid en begeleiding
- Trainingsaanbod voor vrijwilligers
- WA-verzekering voor de uren dat je actief bent
- Reiskostenvergoeding

 

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tussen de 2 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. De gezinshuisouders zijn professioneel en goed opgeleid. Samen met de intensieve ondersteuning van een multidisciplinair team (waaronder
een gedragswetenschapper en een gezinscoach) kunnen zij de hulp en begeleiding die nodig is voor de jeugdigen optimaal vorm geven.
 
Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk, waar twee ouders de zorg voor een aantal jeugdigen op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’.
 

 

Meer weten? Neem dan contact op met ons! Wij sturen je dan een informatieboekje toe, zodat je rustig kunt lezen wat het gastouderschap inhoudt.

T. 06) 52584851

E. christel.van.druten@legerdesheils.nl