Vrijwillgersfunctie: Taalmaatjes gezocht voor Walk Inn te Goes

Naar schatting heeft 40% tot 70% van de cliënten moeite met lezen en schrijven. Voor herstel van het gewone leven van onze cliënten is taalvaardigheid belangrijk voor hun zelfredzaamheid. en participatie in de samenleving.
Je begeleidt een laaggeletterde volwassene om beter Nederlands te leren spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Voordat je met de werkzaamheden aanvangt dien je een vrijwilligerstraining te volgen. Deze training geeft inzicht in de problematiek van laaggeletterdheid en geeft je handvatten waarmee je kunt aansluiten bij de leerbehoeften van de laaggeletterden.
Je volgt de 'Taal voor het Leven' basistraining voor taalvrijwilligers. Deze training omvat 4
dagdelen waar 100% aanwezigheid vereist is om een certificaat te ontvangen. Tijdens de training maar ook nadien kan je advies en begeleiding krijgen bij alle taalinhoudelijke en didactische vragen.
Ben jij ouder dan 21 jaar en wil jij hen helpen? Neem dan contact met ons op.

Werktijden
De training taalmaatje gaat met jou in overleg.
Na het voleindigen van de training zal je op de afdeling Wallk Inn als vrijwilliger functioneren. De door jou te geven lessen duren één of twee uur; daarnaast heb je tijd nodig voor de voorbereidingen. Reken dus op een dagdeel per week. De tijden waarop je werkt zullen in overleg worden vastgesteld.
Wij verwachten dat je, na afronding van de training, voor minimaal een half jaar inzetbaar bent.

 

 
 
 

Je hebt affiniteit met onze doelgroep. Daarnaast is het van belang dat je stevig in je schoenen staat.
Ben je geïnteresseerd in mensen en kan je goed luisteren? Respecteer je gewoonten en gebruiken van anderen? Beheers je de Nederlandse taal goed? Ben je flexibel, en geduldig? Dan zoeken we jou! Ervaring in het onderwijs is een pré maar geen voorwaarde. Wel verwachten we dat je didactische vaardigheden hebt. De vrijwilliger respecteert de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat de vrijwilliger in doen en laten en in taalgebruik rekening houdt met de christelijke identiteit van het Leger des Heils.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

 

  • Meedraaien in een team van leuke collega's
  • Actief meedraaien in een professionele organisatie voor zorg & welzijn
  • Een vrijwilligerstaak waarin ruimte is om je eigen creativiteit in te brengen
  • Een WA verzekering tijdens de uren vrijwillige inzet
  • Reiskosten worden vergoed
  • Gratis training

 Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
Walk Inn Goes:
Walk Inn Goes is een afdeling die omziet naar en betrokken is bij de begeleiding van (ex-)verslaafden, o.a. aan alcohol en drugs en mensen met sociale en psychische problemen. Het inloophuis in Goes biedt voor een ieder ontmoeting, dag invulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding.
 

 

Solliciteer online.
Wij coördineren daarna een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Of neem contact op met vrijwilligerscoordinatorzwn@legerdesheils.nl