Twee teamleiders locatie Verpleegafdeling de Dukdalf

Ben jij sociaal vaardig, zelfstandig en beschik je over leidinggevende vaardigheden? Wij zijn op zoek naar enthousiaste (meewerkende) teamleiders voor onze Verpleegafdeling de Dukdalf. Wil jij aan de slag met een bijzondere doelgroep en ben je minimaal 28 – 32 uur per week beschikbaar, dan nodigen we je uit om te reageren. Graag gaan we met je in gesprek!
 

Jij bent als teamleider voor de afdeling verantwoordelijk voor een optimaal leefklimaat en een prettige woon- en werkomgeving. Je belangrijkste taak is het coördineren van en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden op de afdeling.
Het accent van je werkzaamheden liggen op de onderdelen: medewerkers aansturen en interne bedrijfsvoering coördineren (zie functiebeschrijving teamleider primair proces 2).
Vanwege aansturing door een tactisch manager zal er minder worden gevraagd op het gebied van het voorbereiden van tactisch beleid, maar wel van de implementatie ervan. Het onderhouden van contacten zal vooral intern gericht zijn en gaat voornamelijk over werkafspraken.
 
Als teamleider heb je een grote mate van zelfstandigheid. Je werkt in een ontwikkelings- en mensgerichte organisatie met een bijzondere doelgroep en met enthousiaste en professionele collega’s.
 
 

  • Je beschikt over een afgeronde opleiding Verpleegkundige niveau 5; aangevuld met een managementopleiding of de bereidheid tot het behalen ervan;
  • Leidinggevende ervaring is een pré;
  • Kennis en ervaring met de GGZ en verslavingszorg;
  • Sociaal vaardig;
  • Coachende, motiverende en sturende leiderschapsstijl;
  • Plan- en organisatievermogen;
  • Flexibel en zelfstandig;
  • Snel kunnen schakelen en besluitvaardig;
  • Je hebt respect voor kwetsbare mensen met een bijzondere levensgeschiedenis en je accepteert deze mensen.

Deze functie dient gekenmerkt te worden door coachend en inspirerend leiderschap. Het is daarom geen 9 tot 5 baan, maar wel een baan waarbij je bereid bent om waar nodig ook in de avonduren naast je teamleden te staan om hen te coachen.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed. Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, (functiebeschrijving Teamleider Primair Proces 2),  schaal 9 (tussen de €2.793,- en de €4.118,-  bij een 36-urige werkweek). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in jouw duurzame inzetbaarheid.
 

Wie we zijn
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.
Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

Verpleegafdeling de Dukdalf
Verpleegafdeling de Dukdalf is een verpleeghuis met 44 bewoners, die worden opgenomen omwille van somatische problematiek, zowel tijdelijk als langdurig. Verpleegafdeling de Dukdalf biedt plaats aan 44 bewoners die qua gedrag en problematiek niet goed passen binnen het reguliere verpleeghuis. Het typerende gedrag bestaat voornamelijk uit een combinatie van verschillende problemen zoals verslaving, zelfverwaarlozing, grote financiële problemen, agressief gedrag, psychiatrische problematiek, ontbreken van een sociaal netwerk.  
 

Solliciteer dan voor 25 oktober a.s. op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
- Je cv
- Je motivatie voor dit werk 
 
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Vragen?
Neem dan contact op met:
Johanna van den Andel (manager primair proces) op telefoonnummer 06 15 49 53 50