Trajectbegeleider HBO

Voor onze 24- uurs locatie Vast en Verder Alkmaar zijn wij op zoek naar een collega met aantoonbare interesse voor jongeren waarbij het niet altijd vanzelf gaat. Een collega die maatwerk kan leveren en dit met name op een coachende en  faciliterende wijze inzet. Die gericht is op samenwerking en graag een heldere rol vervult in het team.
 
Als team hebben wij de ambitie om jongeren inzicht te geven in hun verslaving en te verleiden om hiervoor in behandeling te gaan. De jongeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun sociale problemen, woonvaardigheden en de aanpak van eventuele schulden. Wij doen dit door gebruik te maken van de Herstelgericht methodiek. Help jij ons mee om deze ambitie te realiseren?
 

Wat ga je doen?
Als trajectbegeleider begeleid en ondersteun je onze jongeren naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en leert de jongere o.a. woonvaardigheden, zelf verzorgen het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de bewoner en fungeer je als eerste aanspreekpunt en werkt nauw samen met de persoonlijk begeleider. Je neemt deel aan werkoverleggen en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.
 
Het coördineren van alle zorg die geleverd wordt is je voornaamste taak en verantwoordelijkheid. Je hebt een caseload van 12 jongeren en er wordt gewerkt aan duo mentorschap met de persoonlijk begeleider. De werkzaamheden  die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • zorgdragen voor de trajectbegeleiding van de jongeren op de woonlocatie in samenwerking met ketenpartners;
 • signaleren van behoeften van jongeren, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens het herstelplan van de jongeren wordt opgesteld/bijgesteld;
 • verantwoordelijk voor de administratie rondom indicaties van de jongeren die tot je caseload behoren in samenwerking met de trajectmanager;
 • zorgdragen voor het opstellen van een plan gericht op school, werk en dagbesteding;
 • het geven van trainingen aan jongeren;
 • de jongeren inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving.

Wat vragen wij?
Als trajectbegeleider werk je zowel zelfstandig als in teamverband op de woonlocatie. Dit vraagt van jou dat je gezag uitstraalt, overwicht hebt in conflictsituaties, de jongeren kunt aansturen op een positieve en enthousiaste wijze.
 
Wij vragen:

 • je hebt een afgeronde Social Work, SPH, MWD of Pedagogiek opleiding en aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
 • je bent geregistreerd in het SKJ register of voldoet aan de voorwaarden voor registratie;
 • je hebt ervaring met jongeren met verstandelijke beperking en forse gedragsproblemen en verslavingsproblemen, ook heb je ervaring met het werken met de systemen rondom de jongere;
 • je bent een doorzetter, kan goed samenwerken, consequent, weet goed je eigen grenzen aan te geven, communicatief vaardig, proactief en kan goed plannen en organiseren;
 • je bent initiatiefrijk, doortastend, flexibel en stressbestendig. Je hebt gevoel voor humor en ziet het als uitdaging om onze jongeren te verleiden tot zorg;
 • je kan het gedrag van de jongeren observeren, signaleren, interpreteren en de vertaalslag maken naar een concreet herstelplan;
 • je bent bereid om één avond in de week een training te geven aan de jongeren;
 • je bent coachend voor jouw collega persoonlijk begeleiders;
 • je beschikt over een positief christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg onderschrijven.

Wat bieden wij?
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook!
Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 8 (max. € 3.624,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Binnen het individueel keuzebudget heb je vrijheid om met verlofdagen, vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%) te 'spelen'. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Verder neem je deel aan het pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM) en hebben wij mogelijkheden met betrekking tot het fietsplan en collectieve ziektekostenverzekering.

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 350 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Waar anderen opgeven zien wij kansen.

Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.

Afdelingsinformatie:
Vast en Verder is een beschermde woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Er is bij Vast en Verder Alkmaar plek voor 23 jongeren en we beschikken over één crisisplek. Medewerkers zijn gericht op het beiden van veiligheid, een helder structuur waarbinnen de jongeren optimaal kunnen functioneren en op het aanleren van een passend dag – en nachtritme. Jongeren worden begeleid bij het wonen inde voorziening en de daarbij behorende contacten met medebewoners. Interventies in dit kader zullen steeds gericht zijn op het werken aan individuele doelen van de betreffende jongere. Voorop staat dat de jongere zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid herwint en uitbouwt. Het product richt zich op het uiteindelijke perspectief dat de jongere weer aansluiting vindt in de samenleven en dat hij/zij in staat is daarin te participeren.

Informatie
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met:
Mevrouw T. de Koe, afdelingsmanager, bereikbaar op tel.nr. 06-10103652.

Procedure

 • Conform het Werving en Selectiebeleid van de Stichting. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature;
 • Sollicitaties worden enkel in behandeling genomen indien deze worden ingediend middels de knop ‘Solliciteer online’. Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen;
 • Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed;
 • Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure;
 • Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de gestelde functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag  vóór 28 december 2018.
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 3 januari 2019;
 • Start van de functie is 1 maart 2019.
  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.