Teammanager Verpleegafdeling De Dukdalf

Zoek jij een baan waar je al je kennis en kunde in de zorg voor de doelgroep van het Leger des Heils in kwijt kunt? Ga jij door waar anderen stoppen?
Wil jij actief werken in een omgeving waarin belevingsgerichte zorg centraal staat?
Ben je crisisbestendig en weet je daarin rust en stabiliteit te bieden voor je team?

Jij bent als Teammanager voor de afdeling verantwoordelijk voor een optimaal leefklimaat en een prettige woon- en werkomgeving. Je belangrijkste taak is het coördineren van en zorg dragen voor de realisatie van de werkzaamheden op de afdeling. Je stuurt een team aan van ongeveer 25 collega’s die veelal parttime werken. De teamleden zijn tussen niveau 1 en 4 opgeleid en werken als Afdelingsassistent, Helpende, Verzorgende en Verpleegkundige.

Als Teammanager leider De Dukdalf ligt taakaccent op het aansturen van medewerkers en de coördinatie of het mee ontwikkelen van de interne bedrijfsvoering. Om je taken goed uit te kunnen voeren moet je weten wat er op de afdelingen speelt. Je bent dan ook zichtbaar op de afdeling om verbinding met de teams te maken. Er speelt veel op de afdelingen en daar word hectiek ervaren. Jij bent daarin een stabiel en evenwichtige persoonlijkheid.
Vanwege de specifieke situatie in de Dukdalf zal er minder worden gevraagd op het gebied van voorbereiden van stragegisch beleid, maar wel van de implementatie hiervan. Ook fungeer je als sparringpartner voor de clustermanager. Het onderhouden van contacten zal vooral intern gericht zijn en gaat voornamelijk over werkafspraken.
 
Als Teamleider heb je een grote mate van zelfstandigheid. Je werkt in een ontwikkelings- en mensgerichte organisatie met een bijzondere doelgroep en enthousiaste en professionele collega’s. Hierin bouw je mee aan de toekomst van de Dukdalf.

Wij zoeken een tactvolle en integere collega met een opleiding Verpleegkundige niveau 5. Een managementopleiding is een wenselijke aanvulling. Je bent daadkrachtig en weet door te pakken. Hierin ben je de motor achter cultuurveranderingen. Van nature weet je problemen te bestempelen als uitdagingen en weet je vanuit je enthousiasme je team hierin mee te krijgen.
Je hebt leidinggevende en sociale vaardigheden om medewerkers te instrueren, te stimuleren, te coachen en aan te sturen. Hierin heb je aandacht voor je medewerkers en weet de ontwikkelbehoefte binnen het team op tafel te krijgen. Verder heb je kennis van en affiniteit met BOPZ, PG en chronisch zieken, waaronder psychiatrie en/of verslaving. Je hebt respect voor kwetsbare mensen met een bijzondere levensgeschiedenis en je accepteert deze mensen.

Heb je nu nog niet helemaal de juiste ervaring, maar is de vacature wel op je lijf geschreven, dan dagen we je uit om ook te solliciteren. Hierin denken we graag mee hoe we deze functie wel passend voor je krijgen.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald in schaal 9 van de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Deze loopt van € 2.793,-- tot € 4.118,-- per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je gebruik maken van diverse andere regelingen. In eerste instantie gaan we een contract aan voor de duur van elf maanden, met de intentie om daarna een vast dienstverband aan te gaan.

Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in jouw duurzame inzetbaarheid.

Wie we zijn
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
 
Het RZW
De regio Rijnmond Zuid West (RZW) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt. Het RZW werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.
 
Over onze afdeling
De Dukdalf is een verpleeghuis met meer dan 40 bewoners, die worden opgenomen omwille van somatische problematiek, zowel tijdelijk als langdurig. De Dukdalf biedt plaats aan 44 bewoners die qua gedrag en problematiek niet goed passen binnen het reguliere verpleeghuis. Het typerende gedrag bestaat voornamelijk uit een combinatie van verschillende problemen zoals verslaving, zelfverwaarlozing, grote financiële problemen, agressief gedrag, psychiatrische problematiek, ontbreken van een sociaal netwerk. 

Solliciteer dan zo spoedig mogelijk op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:

  • je cv
  • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging).

Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten voorrang. Een assessment kan deel uit maken van deze sollicitatieprocedure.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Aagda Fredrikze (clustermanager), tel. 06-25765854.