Teammanager locatie ’t Veerhuys en Ambulant team Gouda

Ben jij sociaal vaardig, doortastend en beschik je over een helikopterview? Wij zijn op zoek naar enthousiaste en verbindende teammanagers die verder willen bouwen aan de professionalisering van de zorg op basis van herstelgericht werken.
Heb je ambitie en ben je minimaal 32 uur beschikbaar? Wil je doorpraten over de mogelijkheden voor een teammanagersfunctie, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Graag gaan we met je in gesprek!

 

Als teammanager geef je leiding aan de teams. Voor het Veerhuys zijn dit circa 15-20 FTE bestaande uit groepsbegeleiders en woonbegeleiders. Je controleert de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en begeleidt, instrueert, coacht en motiveert je medewerkers waar dit nodig is. Je zorgt voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve bezetting zodat medewerkers de doelstellingen van hun werkzaamheden kunnen realiseren.
In het ambulante team werken ca 5. FTE veelal zelfstandig opererende zorgprofessionals.
Je bent verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg binnen de geldende kaders (ook de financiële kaders) van het Leger des Heils. Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en innovatie van de afdeling.
 
Verder zorg je voor goede communicatie binnen de organisatie (management en ondersteunende processen) en met de externe keten en de buurt. Gelet op de functie zal je zowel in- als extern als een spin in het web moeten opereren en de juiste verbindingen moeten weten te leggen. Je rapporteert aan de manager primair proces.

  • HBO opleiding, bij voorkeur MWD, SPH of Social Work aangevuld met een managementopleiding of de bereidheid tot het behalen ervan;
  • Leidinggevende ervaring is een pré;
  • Kennis en ervaring met de GGZ en verslavingszorg
  • Coachende, motiverende en sturende leiderschapsstijl;
  • Plan- en organisatievermogen;
  • Proactief en ondernemend;
  • Snel kunnen schakelen en besluitvaardig;
  • Analytisch vermogen;
  • Goede communicatieve vaardigheden voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contacten met in- en externe contactpersonen.
  • Een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 10 (tussen de €2.947,- en de €4.420,-  bij een 36-urige werkweek). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in jouw duurzame inzetbaarheid.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.
Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

Afdelingsinformatie:
RIBW ‘t Veerhuys in Gouda (24 uur)
Dit is een beschermde woonvorm voor de gehele regio Midden-Holland. Er wonen 30 mannen en vrouwen voor langere tijd met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). In verband met de verslaving is er een beperkte mogelijkheid om (soft)drugs te gebruiken. Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking of zijn vanuit reclassering bij ons geplaatst. Doel is om een veilige omgeving te bieden waarin mensen weer geholpen worden om naar een meer zelfstandige vorm van wonen, werken en vrije tijd door te groeien. Het team is jong en enthousiast en volop in ontwikkeling om te groeien in professionaliteit en zelfstandigheid.
Er zijn plannen om ‘t Veerhuys in 2019/2020 flink te gaan verbouwen. Na deze verbouwing zijn we nog beter instaat om onze deelnemers een veilige en prettige woonomgeving te bieden die past bij de zorgbehoefte.
Ambulant Team Gouda (8 uur)
Biedt ambulante dienstverlening in de regio aan deelnemers die veelal uit de nachtopvang of beschermde woonvorm zijn doorgestroomd naar een eigen woning. De begeleiding wordt op maat aangeboden. Voor een deel van deze zelfstandig wonende deelnemers wordt nadrukkelijk samengewerkt met partners uit de regio binnen de afspraken van Gewoon Thuis.

Solliciteer dan voor 24 mei 2019 op deze vacature. Upload je cv en sollicitatiebrief en geef daarbij duidelijk aan hoe jij je christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Simon Wittenbols, manager primair proces, op telefoonnummer 06 22 35 95 31