Stagiaire SPH-Pedagogiek-MWD NDB

Wij zijn met SPOED op zoek naar een stagiaire voor de Naschoolse Dagbehandeling in Amsterdam
28 - 32 uur per week
Start:  maart 2019
 

Als professional in opleiding wordt je binnen de Naschoolse Dagbehandeling in staat gesteld om een positieve bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leef-, leer- en behandelklimaat voor kinderen of jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking en met gedragsproblemen.  
Als stagiaire heb je een ondersteunende rol in de behandeling aan cliënten met als einddoel zelfstandig de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tijdens de stage zal je methodische kennis opdoen, maatwerk leren bieden aan cliënten en nauw samenwerken met een team van professionals. De werkzaamheden zijn in groepsverband en indien mogelijk ook ambulant.
We zijn op zoek naar één stagiaire voor de 12+ groep TIO in Amsterdam Zuidoost.

 • Je volgt de Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Pedagogiek;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met kinderen met licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je staat stevig in je schoenen;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent stressbestendig en flexibel;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

 • Bij ons krijg je veel verantwoordelijkheid;
 • Een stagevergoeding;
 • Goede begeleiding in je ontwikkelingsproces;
 • Een leuk en enthousiast team.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
 
Onze werkeenheid
In Nederland zet het Leger des Heils zich al bijna 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).
Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice, buurtcentra en de thuiszorg. Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.
 
Ons team
De Naschoolse Dagbehandeling (NDB) biedt groepsbehandeling aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 15 jaar met een licht verstandelijke beperking en (zware) gedragsproblematieken. Het doel is om uithuisplaatsing te voorkomen, dan wel uit te stellen. Daarnaast leren we de kinderen en jongeren gewenste vaardigheden aan en leren we ongewenst gedrag af middels o.a. het sociaal competentiemodel. Ook bieden we ambulante hulpverlening aan het kind/jongeren om de gewenste vaardigheden ook in de praktijk te leren.
Naast de groepsbehandeling en ambulante hulpverlening bieden we gezinsbehandeling bij het kind/jongeren thuis om samen met ouders ook thuis een goede basis neer zetten waarin het kind verder kan ontwikkelen.

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw  curriculum vitae graag tegemoet  via onze site  http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Iris Neefjes, Teamleider Naschoolse Dagbehandeling Noord
Telefoonnummer:  06-55487812
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld   
 
Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl