Stagiaire SPH of SPW4

Wij zoeken een enthousiaste stagiaire (SPH of SPW4) voor onze locatie Trompendaal in Hilversum.

Wat ga je doen?
Je draait volledig mee in de behandelng op de groep. dit betekent, dat je alle taken krijgt, die op de groep voor de behandeling van het kind noodzakelijk zijn. Dit betekent concreet, dat je signaleert, rapporteert, doelen bedenkt en via activiteiten de doelen tot uitvoering brengt.
Daarnaast zal met name in het tweede deel van de stage aandacht worden besteed aan co-mentorschap en ouderbegeleiding op de groep. Ook hierin wordt er van je verwacht dat je volledig meedraait. Het uiteindelijke doel van de stage is, dat je je alle vaardigheden eigen hebt gemaakt om als startende pedagogisch medewerker aan de slag te kunnen gaan.

  • Je volgt een sociaal-agogische opleiding op MBO (SPW4 of HBO niveau (SPH);
  • Je bent 4 dagen per week beschikbaar voor stage;
  • Je beschikt over een christelijke levensovertuiging en je onderschrijft de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Wij bieden

  • We bieden een stagevergoeding ter hoogte van € 281,- op basis van 36 uur per week
  • Wekelijkse begeleiding door ervaren pedagogisch medewerkers (stagebegeleider op de groep)
  • Een gezellige werksfeer

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 300 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven.

Waar anderen opgeven zien wij kansen.

Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.

Onze visie op de zorg:
•    Altijd kansen
•    Altijd verbonden
•    Altijd vanuit kracht
•    Altijd aanwezig
•    Altijd een oplossing

Vanuit deze kernwaarden willen we onze cliënten ondersteunen in hun weg naar herstel van het gewone leven

Afdelingsinfo
De locatie Trompendaal van het Leger des Heils is o.a. een instelling voor Jeugdhulpverlening, die zich met name richt op de regio Gooi- en Vechtstreek. De instelling maakt onderdeel uit van de Stichting Leger de Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils en biedt  verschillende vormen van hulpverlening, gericht op kinder van 0-18 jaar. Het hulpaanbod bestaat o.a. ambulante begeleiding in gezinnen, specialistische dagbehandeling voor jonge kinderen en residentiële groepen (24 uurs zorg).

Specialistische Daghulp
De afdeling Specialistische Daghulp biedt dagbehandeling aan kinderen in de leeftijd van 2-5 jaar en begeleidt hun gezinnen. De kinderen op de afdeling hebben extra zorg nodig, omdat hun ontwikkeling is verstoord of wordt bedreigd door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren.
Omdat de kinderen thuis wonen is de afstemming met en de betrokkenheid van ouders/verzorgers zeer belangrijk. Zij blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kind. Tijdens de hulpverlening staat de hulpvraag van ouders en centraal.
Daarbij is het van belang dat ouders een samenwerkingsrelatie met Specialische Daghulp aangaan. De behandeling is er op gericht om samen met de ouders positieve veranderingen tot stand te brengen., die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van het kind en zijn/haar gezin. Binnen de Specialistische Daghulp wordt er met principes van basiscommunicatie gewerkt. Verder kan er ook in de thuissituatie worden mee gekeken en kan er d.m.v. praktisch pedagogische gezinsondersteuning hulp worden ingezet. Verder is er voor ouders de mogelijkheid om dagdelen mee te draaien op de groep.

Informatie
Heb je een vraag over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met:
Mevrouw A. Muilwijk  afdelingsmanager
Telefoon: 088-0657200

Procedure

  • Sollicitaties worden enkel in behandeling genomen indien deze worden ingediend middels de knop ‘Solliciteer online’. Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.
  • We verzoeken je enkel te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen en een christelijke levensovertuiging hebt. Indien je niet aan deze beide voorwaarden voldoet, zul je automatisch worden afgewezen.
  • Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.
  • Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag uiterlijk 31 augustus a.s.