Stagiair(e) Hands-on werkbegeleider 50|50 Workcenter 32 uur

Volg jij een voltijd-of deeltijd SW, MWD of SPH opleiding, ben je derde jaars en niet bang voor een pittige uitdaging, reageer dan op deze vacature!

Wij bieden  een uitdagende stageplaats aan bij ons 50|50 Workcenter in Dordrecht en Rotterdam. 

• Je draagt zorg voor een veilig en leerzaam milieu;
• Waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent;
• Je voert probleemanalyses uit en signaleert behoeften van deelnemers, zodanig dat op basis van de   
  verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
• Je voert crisisinterventie en conflictbemiddeling uit;
• Je onderhoudt contacten met samenwerkingspartners
• Je geeft deelnemers inzicht in het eigen gedrag en zijn werkomgeving;
• Je begeleidt deelnemers in het participeren op de werkvloer;
• Je begeleidt de deelnemer bij het werkproces;
• Je stuurt de deelnemer aan op de werkvloer;
• Je draagt zorg voor de praktische kant van het werkproces, zoals de toe- en afvoer van goederen.
 
Je leert hier:
• Te werken met multi-problematiek;
• Te werken met relevante hulpverleningsmethoden;
• Te werken in een groep;
• Het individuele cliënttraject te begeleiden, gericht op reïntergratie: DOEN, GAAN, BAAN;
• Te werken met het cliëntregistratiesysteem;
• Het schrijven van reïntergratieplannen, je kijkt mee met een jobcoach/re-integratie coach;
• Te werken in een team;
• Stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen;
• Deelnemers te motiveren en stimuleren.

We zoeken een enthousiaste en gedreven 3de jaars HBO stagiair die:

  • niet bang is om vieze handen te krijgen en met stoere schoenen te lopen;
  • overzicht kan houden op verschillende processen in het werk;
  • verantwoordelijk is voor zijn/haar leerproces en opdrachten;
  • stevig in zijn/ haar schoenen staat;
  • liefst een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveau heeft;
  • gericht is op de mogelijkheden van de deelnemers;
  • een voorbeeld is voor onze deelnemers;
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bezit.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.
Zoek je een stage voor een andere periode? Neem contact op zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden!
 
Begeleiding
Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
De begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen 

Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €400,- per maand.

50|50 is 4 dagen in de week open; maandag t/m/ donderdag

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest

50|50 Workcenter Dordrecht en Rotterdam: 
Onder de overkoepelende naam 50|50 Workcenter biedt het Leger des Heils een breed scala aan werkervaringsplaatsen aan in haar 50|50 leerwerkbedrijven. Iedereen die, om welke reden dan ook, een afstand heeft tot de arbeidsmarkt kan terecht bij het 50|50 Workcenter voor dagbesteding en reïintegratie. Deelnemers worden bij ons aangemeld vanuit de opvang- en woonvoorzieningen van het Leger des Heils of andere zorginstellingen, vanuit de thuissituatie en vanuit samenwerkingsverbanden met de gemeente Drechtsteden, de Sociale Dienst Dordrecht en het UWV. In de 50|50 leerwerkbedrijven krijgt elke deelnemer de gelegenheid om in een veilige omgeving en in een eigen tempo, zijn of haar talent te (her)ontdekken en te ontwikkelen. Gediplomeerde werkbegeleiders en re-integratiecoaches begeleiden de deelnemers op methodische wijze richting een duurzame uitstroom naar werk, school of vrijwilligerswerk.
 
50|50 Workcenter Dordrecht heeft tien medewerkers en runt momenteel vier bedrijven. Dit zijn 50|50 Wood, 50|50 Green, 50|50 Packaging en 50|50 Tech.

Lijkt dit je wat? Solliciteer dan via de groene button!

Heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, via: a.van.es@legerdesheils.nl