Stagiair HBO pleegzorg W&G Noord


Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat onze pleegouders een veilige plek moeten kunnen bieden aan kinderen die aan hun zorg worden toegewezen.

(Lees hier meer:
https://www.legerdesheils.nl/je-bent-gek-een-beetje-andermans-rommel-opruimen)
 

Wat ga je doen:
Als stagiair verkrijg je inzicht in het begeleiden van de pleegouders en/of jeugdigen. Je wordt betrokken bij de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

 • Het opstellen van een pleegzorgplan.
 • Het evalueren van het pleegzorgplan en de pleegzorgplaatsing met ouders, verwijzer, pleegouders en jeugdige.
 • Het begeleiden en (vakinhoudelijk) ondersteunen van pleegouders en jeugdige aan de hand van het pleegzorgplan.
 • Het begeleiden van de pleegouders bij en na het terugplaatsen van de jeugdige naar de biologische ouders of bij het overplaatsen van de jeugdige binnen het hulpverleningstraject.
 • Het realiseren van randvoorwaarden waaronder de pleegouders hun werk kunnen doen (financiën, regelgeving, juridische zaken).
 • Het zorgdragen voor interne en externe rapportage aangaande het hulpverleningsproces en de registratie daarvan voor dossiervorming.
 • Het, in overleg met collega’s, formuleren van adviezen voor verbetering van de pleegzorg.
 • Het onderhouden van externe contacten met verwijzende instanties, hulpverleningsorganisaties en andere organisaties.
 • Waar nodig begeleiding met bezoekregeling met biologische ouders.

Je komt in aanraking met zeer complexe systemen. Je hebt alle ruimte om je vakkennis te ontwikkelen. 
 

Wat vragen wij

 • Je bent een 3e/4e jaar student HBO (Pedagogiek of Social Work).
 • Je hebt interesse in het werken in de Jeugdzorg en affiniteit met onze doelgroep.
 • Je bent ontwikkelingsgericht, initiatiefrijk, zelfstandig en je bent gericht op samenwerking.
 • Je hebt een positief Christelijke geloofsovertuiging en je kunt de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Wat bieden wij?
Naast een uitdagende omgeving waar je je volop kunt ontwikkelen bieden wij een stagevergoeding van bruto € 100,- in de maand bij een stage van 32 uren per week. Dit is inclusief reiskosten voor woon-werkverkeer. Eventuele dienstreizen worden extra vergoed.

De werkeenheid Leger des Heils W&G Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden hulp aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, gezinnen met meervoudige problemen, jongeren die bekend zijn bij de politie, dak- en thuisloze mensen, mannen en vrouwen met problemen op het gebied van zelfstandig wonen, thuiswonende ouderen in een sociaal isolement. In onze werkeenheid helpen ruim 400 medewerkers en 200 vrijwilligers bijna 4.000 cliënten per jaar.

De afdeling Pleegzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg in de drie Noordelijke provincies.  Van o.a. reguliere pleegzorg en netwerkpleegzorg. Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. 
We richten ons op het begeleiden en ondersteunen van de pleegouders bij hun opvoedende taak en verlenen hulp aan jeugdigen. We stellen vast en voeren hulpverleningsplannen uit voor de jeugdige en begeleidingsplannen voor de pleegouders. Daarnaast scheppen we randvoorwaarden waaronder de pleegouders hun werk kunnen doen zoals financiën, regelgeving en juridische zaken
 
Binnen de afdeling Pleegzorg zijn we voor de afdeling Groningen op zoek naar een:

Stagiair HBO Sociaal Werk/Pedagogiek (uitstroomprofiel Jeugd)
Per augustus/september 2020

 

Lijkt dit je wat?
Ben jij degene die we zoeken? Solliciteer dan via de solliciteerbutton. We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging, vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet.

Heb je vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met Wiesje Oosterbaan, Begeleider Pleegzorg 06 46415492