Stagiair (HBO) Breehof, maatschappelijke opvang

Wil jij het verschil maken?
Kom dan bij ons de hulpverlening leren!

 

Wat ga je doen?Je houdt je bezig met groeps- en trajectbegeleiders werkzaamheden. Je begeleidt bewoners, rapporteert, neemt deel aan bewoner- en teambesprekingen en je hebt individueel bewoner contact. Je krijgt inzicht in het opstellen van een zorgplan en werkt samen met de deelnemer aan de gestelde doelen.

 

Wat vragen we van je?
Je bent een derdejaarsstudent HBO Social Work en je bent 32 uur per week beschikbaar voor de stage. Tevens verwachten we van je dat onregelmatig kunt werken en in de weekenden beschikbaar bent. Je hebt kennis van methodisch handelen.
Je bent zelfstandig, daadkrachtig, flexibel en je staat stevig in je schoenen. Daarnaast ben je een teamplayer.

Wij vragen van al onze medewerkers en stagiairs een christelijke levensovertuiging.

Je ontvangt een stagevergoeding van bruto €100,- per maand, deeltijders krijgen naar rato uitbetaald. Deze vergoeding is inclusief reiskostenvergoeding voor het woon- werkverkeer.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils.
 
De werkeenheid Leger des Heils Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden hulp aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, gezinnen met meervoudig complexe   problematiek, jongeren die bekend zijn bij de politie, dak- en thuisloze mensen, mannen en vrouwen met problemen op het gebied van zelfstandig wonen, thuiswonende ouderen in een sociaal isolement.
In onze werkeenheid helpen ruim 400 medewerkers en 200 vrijwilligers bijna 4.000 deelnemers per jaar.

In de maatschappelijke opvang Emmen (de Breehof in Nieuw Amsterdam) wonen volwassen mensen die dak-en/of thuisloos zijn (geweest). De begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. Dit houdt in, dat zij, waar mogelijk, alles zelf doen; de boodschappen, koken, de was en de schoonmaak van hun eigen onderkomen. De mate van begeleiding verschilt per persoon. Het doel is uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen leven en (weer) een eigen plek in de maatschappij te verwerven. Er is:

  • Gefaseerde opvang van 3 tot 6 maanden;
  • Nachtopvang;
  • Uitvoering van hulpverleningsplan i.s.m. trajectbegeleiders;
  • Aanbieden van een passend vervolgtraject.

Voor deze locatie zoeken wij per februari 2020 een derdejaarsstagiair HBO Social Work.

Voor meer informatie of met vragen kun je contact opnemen met de Manager Zorg van Opvang Emmen, Hilde Stoppelenburg via 050-3172670.