Stage Reclasseringsmedewerker Arnhem

Wil jij als stagiair ervaring opdoen als Reclasseringswerker?

Het Leger des Heils Reclassering is een van de drie reclasseringsorganisaties die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met onder meer justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan. Dat doen we door aan de slag te gaan met verdachten en veroordeelden en hen aan te sporen hun gedrag te veranderen. Dat gebeurt vanaf hun arrestatie en vaak tot en met de periode dat zij weer op vrije voeten zijn. De reclassering werkt volgens uitgekiende methodes en op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen. Het reclasseringswerk is het middelpunt van onze taak: bijdragen aan veiliger samenleving.

Als stagiaire reclasseringswerker Toezicht in Arnhem maak je plannen van aanpak voor de uitvoering van  reclasseringstoezicht op mensen die daar door de rechter tot veroordeeld zijn. Je voert het toezicht ook uit. Je controleert of de cliënt de opgelegde bijzondere voorwaarden nakomt, bijvoorbeeld een locatie verbod of het volgen van een gedragstraining. Je stimuleert en motiveert de cliënt om zich aan de voorwaarden te houden en verantwoorde keuzes te maken. Je signaleert dreigende overtreding. Ook het begeleiden van de cliënt hoort bij je werk. Je ondersteunt bij de aanpak van criminogene factoren zoals huisvesting, financiën, sociale contacten, werk en een zinvolle dagbesteding.

 

- Je bent een 3e/4e jaars HBO student, bij voorkeur Social Work / MWD / SPH /  SJD;
- Beschikbaarheid gedurende minimaal 8-10 maanden voor minimaal  24 - 32 uur per week;
- Kennis, ervaring en affiniteit t.a.v. het werken met de doelgroep, bij voorkeur in een justitieel kader;
- In staat complexe situaties te analyseren en jouw visie aan verschillende disciplines over te brengen;
- Flexibel en je staande kunnen houden in conflict situaties;
- Stressbestendig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- Goede relationele, schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Een positief christelijke geloofsovertuiging en de bereidheid de verklaring van de Stichting Welzijns- & Gezondheidszorg van het Leger des Heils te onderschrijven.

 

Een inspirerende en uitdagende werkomgeving, professionele begeleiding en een prima stagevergoeding.
 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie: https://www.legerdesheils.nl/ljr
 

Lijkt dit je wat?
Solliciteer uiterlijk donderdag 16 april 2020 door een CV en Motivatiebrief te uploaden of te mailen naar Mark Kroeze (Clustermanager) via m.kroeze@ldh.reclassering.nl  
Gesprekken staan gepland op dinsdag 21 en donderdag 23 april 2020.