Stage: Groeps- en persoonlijkbegeleider

Wij plaatsen stagiaires met een missie! Er is ruimte om binnen je stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.

Geef in je brief aan of je solliciteert op de afdeling Huis & Haard, Herstart, Domus of Hier en Nu & Van de Straat.

Het Leger des Heils ZWN biedt voor schooljaar 2019-2020 stageplaatsen aan binnen de Intralmurale afdelingen: op Huis & Haard Gorinchem, Huis & Haard Dordrecht, Hier en Nu & Van de Straat, Herstart en op Domus. Dit zijn stageplekken voor derdejaars voltijd-of deeltijd studenten, die de opleiding MWD, SPH of SW volgen.

Functieomschrijving

Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van cliënten, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld
 • stimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten
 • cliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.

 
Hier leer je

 • te werken met multi-problematiek
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden
 • te werken in een groep
 • het individuele cliënttraject te begeleiden
 • te werken met het cliëntregistratiesysteem
 • te werken in een team
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD of SW stagiaire:

 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat en het liefs met een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveau
 • die cliënten weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de cliënt
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze cliënten; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • die in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten.

 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden

Duur
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.

Mocht jouw opleiding een andere manier van stage toepassen in het 3de of 4de jaar neem dan gerust contact op zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken!
 
Begeleiding

 • Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
 • De begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

 
Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €400,- per maand.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in een stage op een van deze afdelingen, schrijf dan een brief en geef aan naar welke afdeling je voorkeur gaat en waarom. Stuur vervolgens je brief en CV naar onderstaand e-mailadres.
 

 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl

Huis en Haard Dordrecht
Huis en Haard is een beschermde woonvorm voor mensen met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. De mensen hebben ondersteuning en begeleiding nodig bij het regelen van hun dagelijkse leven.
 
Hier en Nu & Van De Straat Dordrecht
Hier en Nu & Van de Straat (voorheen de laagdrempelige opvang) bestaat uit een dag- en nachtopvang voor mensen die doorgaans een zwervend bestaan leiden. De cliënten hebben meestal een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving. Zij worden voorzien in de dagelijkse levensbehoeften en zo veel mogelijk doorgeleid naar andere vormen van hulpverlening binnen het Leger des Heils of daarbuiten.
 
Herstart Dordrecht
Herstart (voorheen de 24-uurs opvang) is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen van en begeleiden van dak- en thuisloze mensen met gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. Herstart observeert gedrag, brengt de hulpvraag en eventuele onderliggende problematiek in kaart. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Doel is om de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm.
 
Domus Dordrecht
Domus is een beschermde woonvorm die plaats biedt aan cliënten die te kampen hebben met meervoudige en complexe problematiek. De cliënten zijn chronisch verslaafd en hebben een psychiatrische ziekte, wat heeft geleid tot sociale uitsluiting, onvoldoende zelfzorg, schulden en gebrek aan dagbesteding, werk en zingeving. In nauwe samenwerking met de GGZ en verslavingszorgpartners ligt binnen Domus de nadruk op het zo gewoon mogelijk leven door het bieden van structuur, veiligheid en hulp bij maatschappelijke participatie en herstel van het sociale netwerk.

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Zuidwest Nederland, telefoon 078-630700. Het best te bereiken via de e-mail: a.van.es@legerdesheils.nl