Stage: Bureau trajectmanagement

Wij bieden voor schooljaar 2019-2020 een uitdagende stageplaats aan bij Bureau Traject Management in Dordrecht. Volg jij een voltijd-of deeltijdSW, MWD of SPH opleiding, ben je derde jaars en niet bang voor een pittige uitdaging, reageer dan op deze vacature.
 

Als stagiaire ondersteun je de trajectmanager in het coördineren van het gehele traject van cliënten binnen het Leger des Heils. De trajectmanager is verantwoordelijk voor zowel de in-door-als uitstroom.
 
Het betreft een brede hulpvraag van cliënten, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners
 • plaats nemen in externe zorgnetwerken
 • aanvragen van ‘tickets’
 • afnemen van intakes
 • je vertegenwoordigt het Leger des Heils in de netwerk- en cliëntcontacten.

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SW, SPH of MWD stagiaire:

 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat en het liefs met een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveau in de zorg
 • die cliënten weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de cliënt
 • die een visitekaartje is van het Leger des Heils; goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn dan ook een must
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

 

Duur
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden, die start in september 2019.
Mocht jouw opleiding een andere indeling hebben voor de 3de of 4de jaarsstage, neem dan gerust contact op dan kijken we samen naar de mogelijkheden!
 
Begeleiding

 • Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
 • De begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

 
Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €400,- per maand.

 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

 Bureau Trajectmanagement
Bureau Trajectmanagement helpt het Leger des Heils W&G ZWN aan te sluiten bij de wensen van de cliënten en (het toenemend aantal) opdrachtgevers, zodat ze het beste krijgen wat het Leger des Heils W&G ZWN te bieden heeft.
 
Herstelgericht werken begint bij de eigen wensen en verwachtingen van de cliënt en geloof in eigen kracht en mogelijkheden. BTM wil cliënten maatwerk bieden in de trajecten die we aanbieden.
BTM monitort de voortgang van het cliënttraject en denkt mee in het belang van de cliënt. Daarom is de trajectmanager betrokken bij in-door- en uitstroom, aanvragen van tickets en wachtlijstbeheer. Verder kan er een actieve bijdrage verwacht worden bij het vaststellen van het cliëntplan en evaluaties. Behalve dat de trajectmanager belang van cliënt behartigd zal BTM in de monitoring "meewaken" over de verantwoording van zorg- en hulpverlening richting externe "opdrachtgevers"/ financiers.

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Zuidwest Nederland, telefoon 078-630700. Het best bereikbaar via de e-mail: a.van.es@legerdesheils.nl