Sportvrijwilliger gezocht

Functieomschrijving:
Als sportvrijwilliger wordt je voor een periode gekoppeld aan deelnemers die een hulpvraag hebben op het gebied van bewegen. De stap om te sporten in een reguliere sportvoorziening is vaak nog te groot. Door middel van de inzet van een sportvrijwilliger wordt er geprobeerd om deze stap te verkleinen. Praktisch kan dit er als volgt uit zien: wekelijks wandelen met een deelnemer, samen fitnessen of een periode mee gaan naar een sportvereniging tot de deelnemer zich zeker genoeg voelt om zelfstandig hier naar toe te gaan.
Op basis van afroep worden onze vrijwilligers ingezet. In de praktijk betekent dit dat je gebeld wordt met een verzoek.
 

Wij vragen:

  • je hebt affiniteit met de doelgroep van het Leger des Heils
  • je hebt ervaring met sporten, o.a. fitness
  • je bent geduldig met gevoel voor humor
  • je bent flexibel inzetbaar
  • je respecteert de doelstelling van het Leger des Heils

Wij bieden:

  • een leerzame ervaring binnen een boeiende werkplek
  • waardering, gezelligheid en begeleiding
  • een passende vrijwilligersvergoeding
  • WA verzekering voor de uren van vrijwillige inzet

Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.
 

Ambulant Team Ede helpt de meest kwetsbare mensen in de samenleving. De deelnemers hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis. Zorg is in het verleden niet goed van de grond gekomen of, om welke reden dan ook, misgelopen. Deelnemers hebben op vele levensgebieden problematiek. Hierbij valt te denken aan problematiek als verslaving, isolement, verwaarlozing, schulden, justitiële problemen en afstand tot de arbeidsmarkt.

Reageren:
Heb jij ruimte om je in te zetten voor je kwetsbare naaste en wil je vrijwilliger worden? Stuur je CV en motivatie naar wilma.van.de.kamp@legerdesheils.nl of bel voor meer informatie 055 538 03 33 of 06-23780908