Sociaal Pedagogisch Medewerker 2 – Vrieheide

Gezocht! Energieke, betrokken en ambitieuze collega, die samen met een gemotiveerd team vorm wil gaan geven aan een behandelklimaat binnen Domus+.
 
Domus+ Vrieheide  is  een woonvorm voor mensen met een zeer complexe problematiek. De licht verstandelijke beperking is onderliggend aan de multiproblematiek (verslaving, psychiatrie en recidive).

Als sociaal pedagogisch werker bij de beschermde woonvoorziening Domus heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een woonomgeving, waar rust, veiligheid en structuur kernbegrippen zijn.
Jij bent in staat consequent om te gaan met afspraken rondom de deelnemer en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de deelnemer respecteert. Samen met de deelnemer geef je vorm aan en bewaak je het begeleidingsplan, waarin de mogelijkheden en de wensen van de deelnemer centraal staan.
 
Ook lever je een bijdrage aan de opbouw en het onderhouden van samenwerkingsrelaties met externe partners, het mede ontwikkelen van het  team en het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

 • Een agogische opleiding op minimaal MBO 4 niveau of daarmee vergelijkbaar;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • Ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de Herstelgerichte Methodiek;
 • Basiskennis van de sociale kaart;
 • Kennis van verslavingsproblematieken en psychiatrische problematieken in combinatie met een verstandelijke beperking;
 • Vaardig in het plan – en procesmatig vorm geven aan deelnemerstrajecten, zorgplannen en risico-inventarisaties;
 • Bereidheid in onregelmatige diensten te werken;
 • Goed onderbouwde positieve christelijke levensovertuiging en de bereidheid de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.

 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar;
 • mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris op basis van schaal 6, zijnde minimaal € 2149,- en maximaal € 3076,- bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week;
 • een arbeidsduur van 28-32 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Domus+ is een beschermde woonvorm voor deelnemers met een licht verstandelijk beperking, die volop in ontwikkeling is. We werken met een enthousiast, jong team dat gedreven is om het verschil te maken voor onze deelnemers.
 
Ons team bestaat uit enthousiaste professionals die werken vanuit kennis maar ook vanuit hun hart voor de doelgroep. Het team heeft een zelforganiserende attitude en dat wordt ook ondersteund.
 

Solliciteer dan voor 1 augustus op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:

 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)

 
Je kunt alleen solliciteren via https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/
 
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
Vragen over deze vacature?
 
Neem dan contact op met:
Tiny Vriezen ( di of wo bereikbaar ) afdelingshoofd ai. 0613005897
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 13 augustus 2019.