Relatiebeheerder Lokale Fondsenwerving & Collecte (36 uur)

Functie inhoud
De relatiebeheerder Lokale Fondsenwerving & Collecte is verantwoordelijk voor de inkomstengroei gerealiseerd bij de lokale vestigingen met inzet van reguliere fondsenwervende activiteiten, zoals de huis-aan-huis-collecte, de lokale relaties met het bedrijfsleven, particulieren en (vermogens)fondsen. Om het potentieel bij de locaties te benutten ligt de focus op het initiëren, signaleren en succesvol begeleiden van fondsenwervende activiteiten, uit te voeren door lokale vrijwilligers. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering bij het opzetten, ontwikkelen en uitbouwen van de lokale wervende activiteiten. Succesvolle projecten worden gedeeld met de rest van de organisatie. Dat doe je door in nauw contact met de fondsenwervende vrijwilligers van locaties plannen te maken en bij de uitvoering te ondersteunen. Het ondersteunen bij de werving, selectie, begeleiding en training van de collecte vrijwilligers behoort ook tot jouw werkzaamheden, alsmede het plannen en verzorgen van de logistieke organisatie en uitvoering van de collectecampagne.
 
De relatiebeheerder werkt vanuit de eigen regio(‘s) en is verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van de lokale vrijwilligers die zich bezig houden met lokale fondsenwerving. Het accent in deze functie ligt op het begeleiden van vrijwilligers voor het realiseren van de lokale fondsenwerving. Het team relatiebeheerders Lokale Fondsenwerving & Collecte ontmoet elkaar regelmatig voor overleg op kantoor in Almere of elders in het land. Het doel van de functie is om de netwerken van vrijwilligers te versterken en uit te bouwen en samen met hen impact en inkomsten te genereren. De relatiebeheerder rapporteert aan de manager Lokale Fondsenwerving.

Plaats in de organisatie
Je rapporteert aan de manager Lokale Fondsenwerving & Collecte en maakt deel uit van de sectie Lokale
Fondsenwerving & Collecte. Je werkt in nauw teamverband samen met de collega relatiebeheerders Lokale Fondsenwerving & Collecte. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de relatiebeheerders zakelijke markt en de fondsenwervende vrijwilligers in de lokale afdelingen alsmede met de andere medewerkers van de afdeling Fondsenwerving & Marketing.
 
Doel van de functie
Het verder uitbouwen en professionaliseren van de fondsenwervende kracht van het Leger des Heils als organisatie en heel specifiek t.b.v. de locaties in het land. Deze lokale vestigingen worden grotendeels gerund door vrijwilligers die wij ondersteunen bij de opzet, ontwikkeling en uitvoering van fondsenwervende projecten ten behoeve van het eigen lokale werk. De landelijke huis-aan-huis collecte is onderdeel van het pakket.

 • Coachen ván en samenwerken met vrijwilligers op locaties in de regio;
 • Belangenbehartiging en relatiemanagement;
 • Organiseren van een adequaat vrijwilligersnetwerk in de regio;
 • Vertalen van projectplannen naar de lokale situatie (benodigde mensen, middelen, materialen, planning, budget) en creëert hiervoor draagvlak;
 • Begeleiden van het werven en behouden van fondsenwervende vrijwilligers, zowel middels wervings- en behoud acties (samen met de regio en het hoofdkwartier) als binnen het eigen netwerk;
 • Stimuleren van samenwerking tussen vrijwilligers in de regio middels bijeenkomsten;
 • Analyseren van de inkomsten en organisatie van de collecte in de eigen regio;
 • Zorgdragen voor een effectieve organisatie en een heldere administratie van de eigen werkzaamheden.

 • Een ervaren professional (HBO werk- en denkniveau) in het bedenken en opbouwen van lokale fondsenwervende activiteiten;
 • Je bent ervaren in het werken met en het begeleiden en coachen van vrijwilligers, het werken in multidisciplinaire teams en de daarbij behorende interne dynamiek;
 • Je bent ondernemend en markt-, klant- en resultaatgericht en je beschikt over een commerciële drive;
 • Je bent initiatiefrijk, proactief, functioneert zelfstandig en bent gericht op samenwerken.
 • Je kunt goed plannen en organiseren. Je weet op een natuurlijke en inspirerende wijze verbinding en interactie te realiseren;
 • Je hebt overzicht en weet kansen om te zetten in resultaten;
 • Beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden;
 • Je bent flexibel en beschikt over een natuurlijke overtuigingskracht;
 • Je  bereid tot werken buiten kantoortijden, indien nodig;
 • Woont in de regio Zuidwest Nederland en is in het bezit van een rijbewijs.

 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk
 • Salaris conform CAO Sociaal Werk (FG 8, min. 2.675 max. 3.742)
 • Inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 • Vakantiegeld opbouw 8%;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Opname in pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Opbouw loopbaanbudget

 
De eerste aanstelling is voor bepaalde tijd, daarna bestaat de mogelijkheid om het contract te verlengen voor onbepaalde tijd.

Het Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie, actief in meer dan 130 landen, die vanuit haar geloofsinspiratie materiële en immateriële hulp verleent aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is o.a. actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, gezondheids- en ouderenzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp.

De afdeling Fondsenwerving & Marketing is verantwoordelijk voor de fondsenwerving ten behoeve van de activiteiten van het Leger des Heils. De fondsenwervende activiteiten bewegen zich op alle terreinen: particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. De sectie Lokale Fondsenwerving & Collecte is onderdeel van de afdeling FW&M en bestaat uit vijf personen en wordt aangestuurd door een manager Lokale Fondsenwerving & Collecte. De sectie Lokale Fondsenwerving & Collecte valt hiërarchisch onder de operationeel directeur Fondsenwerving & Marketing.
 

Voor meer informatie over deze functie kun je, bij voorkeur per email, contact opnemen met:
Peter Hilhorst, relatiebeheerder, 06 15 06 59 43  email: peter.hilhorst@legerdesheils.nl
 
Reageren
Je sollicitatie met curriculum vitae en motivatiebrief kun je tot en met 3 maart 2020 uitsluitend digitaal doen via de website www.werkenbijhetlegerdesheils.nl
 
Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Dienstverlening hebben interne kandidaten, indien gelijkwaardig, voorrang.