Regiocontroller

Voor het Leger des Heils W&G Noordoost zijn wij op zoek naar een Regiocontroller die de spin in het web wil zijn in deze organisatie met 500 professionals.

 • Ben je een ervaren financial die op zoek is naar een volgende uitdaging met maatschappelijke relevantie?
 • Zie jij verbinding tussen geld en inhoud?
 • Wil je impact maken op de levens van kwetsbare mensen zonder helper?

Kan het Leger des Heils op jou rekenen? Laat van je horen!
 

Kern van de functie

Als Regiocontroller ben je het financiële geweten voor de organisatie en zorg je voor control en verbinding tussen het beleid en de uitvoering binnen de organisatie. Je vervult een belangrijke rol, als adviseur voor de directie en het management, in de ontwikkeling van de organisatie. De kern van de functie:

 • Opstellen van (periodieke en ad hoc) rapportages, begroting en forecast;
 • Registratie van contracten, bewaken en controleren van de zorgregistratie en verantwoording van de productie;
 • Ontwikkelen en opnieuw inrichten van sturingsinformatie;
 • Aanspreekpunt voor directie en zorgmanagers met vragen die verband houden met geld en inhoud;
 • Analyse van financiële vraagstukken en doorrekening van tarieven/kostprijzen;
 • Opstellen/toetsen van business cases of projectvoorstellen op financiële haalbaarheid;
 • Procesoptimalisatie in het kader van administratieve organisatie en interne controle;
 • Ondersteuning bieden aan zorgmanagers bij het doorgronden van de financiële stand van zaken;
 • Pro-actief signaleren van ontwikkelingen en betekenis aan cijfers weten te geven;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en managementteam over (strategische) knelpunten, realisatie van gestelde doelen en financiële resultaten;
 • Initiatief nemen bij financiële projecten (in samenwerking met Leger des Heils landelijk).

Wat verwachten we van jou?

 • WO–werk en denkniveau en een afgeronde opleiding bedrijfseconomie, controlling (RC) of accountancy (RA);
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring; ruime ervaring in leidinggeven;
 • Plezierige, verbindende en stevige persoonlijkheid die sterk is op de inhoud, een eigen mening heeft, sterk is in de communicatie en overeind blijft staan bij tegenwind;
 • Communicatief vaardig, schriftelijke rapportages zijn bondig en helder geformuleerd;
 • Overtuigend en verbindend in communicatie;
 • Stevige businesspartner voor de directie;
 • Denkt organisatiebreed;
 • Sterk analytisch vermogen, snel van begrip, heeft hoofdlijn snel te pakken, maar heeft ook inzicht in details;
 • Aanpak die degelijk is (feiten die kloppen, stevig inhoudelijk verhaal, je weet het goed over te brengen met argumenten);
 • Teamplayer met ervaring in leidinggeven;
 • Zakelijk, durft mensen aan te spreken, aanpakker (geen 9-5 mentaliteit);
 • Oplossings- en resultaatgericht; geeft met visie sturing aan de ontwikkeling van de afdeling control;
 • Flexibele instelling en zin om deel uit te maken van een dynamisch werkveld;
 • Initiatiefrijk bij het ontwikkelen en verbeteren van de sturing en beheersing ('wat kan beter'-houding);
 • Uitstekende beheersing van Excel; ervaring met een BI-tool is een pré;
 • Je leeft vanuit een christelijke levensovertuiging en kunt de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven.

Wat biedt het Leger des Heils?

 • Een baan met impact bij een organisatie waar je graag bij wil horen en waar je trots op bent;
 • Beloning volgens CAO Sociaal Werk schaal 11 (mogelijk 12);
 • Pensioen loopt via het Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Individueel Keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%). Dit kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.
 • Loopbaanbudget t.b.v. persoonlijke ontwikkeling. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in je duurzame inzetbaarheid

In eerste instantie wordt je een arbeidscontract voor een jaar geboden. Bij goed functioneren kan dit worden verlengd dan wel worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Bij aanvang van het dienstverband dient iedere nieuwe medewerker in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel dat niet ouder is dan drie maanden.

Organisatie en werkomgeving

Leger des Heils Noordoost is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 130 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen zonder helper. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 75.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Het team control (Regiocontroller, Business controller en 2 Productie controllers) draagt zorg voor het in control zijn van de organisatie met een financiële exploitatie van € 40 miljoen en een grote diversiteit aan werksoorten (o.a. jeugdzorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, LVB, ambulante ondersteuning, 50|50 werk, bestrijding mensenhandel). De afdeling control en de functie van Regiocontroller is nieuw. De functie hangt samen met een organisatieverandering die leidt tot de nieuwe regio Noordoost (Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland en Noordoostpolder). De Regiocontroller heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de afdeling en zal een belangrijke plek innemen om de regio Noordoost op koers te houden en in control te blijven.

De afdeling Control maakt onderdeel uit van het bedrijfsbureau waarin de ondersteunende diensten samenwerken. Het bedrijfsbureau is gevestigd in Zwolle met een dependance in Groningen.
Vanuit afdeling Control wordt nauw samengewerkt met afdeling Finance om de (financiële) bedrijfsvoering van regio Noordoost op orde te houden. Het bedrijfsbureau bestaat hiernaast uit de afdelingen HRM, BTM (Bureau Traject Management), Facilitair, Kwaliteit en Communicatie/Public Affairs. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de collega’s op het hoofdkwartier in Almere waar onder andere de ICT dienstverlening centraal wordt georganiseerd.

Solliciteren kan uiterlijk vóór 2 juni 2020. De werving en selectie gaat via Pool Management & Organisatie. Jouw curriculum vitae en je motivatiebrief, waarin je onder meer expliciet ingaat op je christelijke levensovertuiging, kun je insturen via Pool Management & Organisatie Regiocontroller Indien jouw sollicitatie correct is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.